Nepertraukiamas AF

Ši funkcija fokusuoja objektus apskritai. Fotoaparatas būna pasirengęs fokusuoti vos tik nuspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės.

  1. Pasirinkite [Fotografavimas: Continuous AF/Fotografavimas: Nepertraukiamas AF].

  2. Pasirinkite nuostatą [Enable/Įjungti].

Atsargiai

  • Nustačius nuostatą [Enable/Įjungti], galima padaryti mažiau kadrų, nes objektyvas veikia nuolat ir naudojama daugiau baterijos energijos.