Pypsėjimai

 1. Pasirinkite [Sąranka: Beep/Sąranka: Pypsėjimas].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • Enable (Įjungti)

   Fotoaparatas supypsi sufokusavęs ir kitais atvejais.

  • Disable (Išjungti)

   Išjungiamas pypsėjimas, kuris naudojamas informuojant apie sufokusavimą, fotografuojant su laikmačiu ir esant kitoms situacijoms.