Užrakto mygtuko funkcija filmuojant

Galite nustatyti filmuojant atliekamas funkcijas, kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės arba iki galo.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Shutter btn function for movies/Fotografavimas: Užrakto mygtuko funkcija filmuojant].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • Half-press (Iki pusės)

   Nurodykite atliktiną funkciją, kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės jo eigos.

  • Fully-press (Iki galo)

   Rodoma, kai režimo pasirinkimo ratukas perjungtas į padėtį Filmai.

   Nurodykite atliktiną funkciją, kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki galo.

  Kai nustatyta parinkties [Fully-press/Nuspaudimas iki galo] nuostata [Start/stop mov rec/Pradėti / baigti filmavimą], galite pradėti ir baigti filmavimą paspausdami filmavimo mygtuką, nuspausdami užrakto mygtuką iki galo arba naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu BR-E1 arba nuotoliniu jungikliu RS-60E3 (abu parduodami atskirai).

Pastaba

 • Jei nustatyta parinkties [Half-press/Iki pusės] nuostata [Meter.+One-Shot AF/Matavimas+Vieno kadro AF], ji pakeičiama į [Meter.+Filmas Servo AF/Matavimas+Filmas „Servo AF“], jei nustatyta parinkties [Movie rec. size/Įrašomod filmuotos medžiagos dydis] nuostata [4K].