AF, pavaros ir ekspozicijos nuostatos

Šiame skyriuje aprašoma, kaip konfigūruoti AF, pavaros režimo, matavimo režimo ir susijusias nuostatas.

Atsargiai

  • AF reiškia automatinį fokusavimą. MF reiškia rankinį fokusavimą.