Jungimas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Šį fotoaparatą taip pat galima „Bluetooth“ ryšiu sujungti su belaidžiu nuotoliniu valdikliu BR-E1 (parduodamas atskirai, ) ir fotografuoti naudojant nuotolinį valdiklį.

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

 2. Pasirinkite [Connect to Wireless Remote/Jungimas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu].

 3. Pasirinkite [Add a device to connect to/Įtraukti įrenginį, su kuriuo sujungti].

 4. Susiekite įrenginius.

  • Kai atsiras ekranas [Pairing/Susiejimas], vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę BR-E1 mygtukus W ir T mažiausiai 3 sekundes.
  • Kai pranešimu patvirtinama, kad fotoaparatas susietas su BR-E1, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.
 5. Parenkite fotoaparatą fotografuoti nuotoliniu būdu.

  • Kai fotografuojate, pasirinkite pavaros režimą [10 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas] arba [2 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas] ().
  • Jei norite įrašinėti filmus, nustatykite parinkties [Fotografavimas: Remote control/Fotografavimas: Nuotolinis valdymas] nuostatą [Enable/Įjungti].
  • Kokius veiksmus atlikti susiejus, žr. BR-E1 naudotojo vadove.

Atsargiai

 • „Bluetooth“ ryšiai naudoja baterijos energiją net jei suaktyvinta fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.

Pastaba

 • Kai nenaudojate „Bluetooth“, rekomenduojame nustatyti šios funkcijos nuostatą [Disable/Išjungti] (atliekant 1 veiksmą).

Susiejimo atšaukimas

Prieš susiedami su kitu BR-E1, išvalykite informaciją apie susietą nuotolinį valdiklį.

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

 2. Pasirinkite [Connect to Wireless Remote/Jungimas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu].

 3. Pasirinkite [Delete connection information/Šalinti prisijungimo informaciją].

 4. Pasirinkite [OK/Gerai].