Lėktuvo režimas

Galite laikinai išjungti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijas.

  1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Airplane mode/Belaidžio ryšio nuostatos: Lėktuvo režimas].

  2. Nustatykite [On/Įjungti].

    • Ekrane rodoma [Lėktuvo režimas].

Pastaba

  • Rodmens [Lėktuvo režimas] gali nerodyti fotografavimo, filmavimo arba peržiūros metu: tai priklauso nuo rodymo nuostatų. Jei nerodomas, paspauskite mygtuką INFO kelis kartus, kad pasiektumėte išsamios informacijos rodinį.