Skaitmeninis artinimas

Kai nustatyta įrašymo dydžio nuostata [„Full HD“29,97 k./s]/[„Full HD“23,98 k./s] (NTSC) arba [„Full HD“25,00 k./s] (PAL), galite filmuoti taikydami 3–10 k. skaitmeninį artinimą.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Digital zoom/Fotografavimas: Skaitmeninis artinimas].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • Pasirinkite mastelio keitimo dydį ir paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Norėdami uždaryti meniu paspauskite mygtuką MENU.
 3. Naudokite skaitmeninį artinimą.

  • Paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas.
  • Atsiranda skaitmeninio artinimo juosta.
  • Jeigu norite vaizdą priartinti, paspauskite mygtuką Mygtukas aukštyn, o jei norite vaizdą atitolinti, paspauskite mygtuką Mygtukas žemyn.
  • Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, bus pradėta fokusuoti režimu [1-point AF/1 taško AF] (fiksuotu centre).
  • Norėdami atšaukti skaitmeninį artinimą, 2 žingsnyje nustatykite nuostatą [Disable/Išjungti].

Atsargiai

 • Kad fotoaparatas nedrebėtų, rekomenduojame naudoti trikojį.
 • Fotofilmų, filmuotų vaizdų su miniatiūros efektu ir filmų skaitmeninio IS pasirinkti negalima.
 • Didžiausias ISO jautrumas bus ISO 6400.
 • Negalimas padidintas rodinys.
 • Kadangi filmų skaitmeninio artinimo funkcija apdoroja vaizdą skaitmeniniu būdu, nustačius didelį padidinimą, vaizdas atrodo labiau grūdėtas. Gali būti labiau pastebimi iškraipymai, šviesos juostos ir t. t.
 • Aplinkos piktograma nebus rodoma.
 • Taip pat žr. Fotografavimo sąlygos, kuriomis sunku sufokusuoti vaizdą.