EF / EF-S objektyvų prijungimas ir atjungimas

Prijungus papildomai įsigyjamą tvirtinimo adapterį EF-EOS R, galima naudoti visus EF ir EF-S objektyvus. Fotoaparato negalima naudoti su EF-M objektyvais.

Objektyvo prijungimas

 1. Nuimkite dangtelius.

  • Nuimkite galinį objektyvo dangtelį (1) ir korpuso dangtelį (2) (pasukite rodyklių nurodyta kryptimi).
 2. Prie adapterio prijunkite objektyvą.

  • Sulygiuokite objektyvo raudoną arba baltą apsodo žymą su atitinkama fotoaparato apsodo žyma ir sukite objektyvą rodyklės kryptimi iki spragtelėdamas užsifiksuos.
   • (3) Raudona žyma
   • (4) Balta žyma
 3. Prijunkite adapterį prie fotoaparato.

  • Sulygiuokite adapterio ir fotoaparato ir objektyvo raudonas apsodo žymas (5) ir sukite objektyvą rodyklės nurodyta kryptimi, kol jis užsifiksuos.
 4. Objektyvo fokusavimo režimo jungiklį perjunkite į padėtį AF.

  • AF reiškia automatinį fokusavimą.
  • MF reiškia rankinį fokusavimą. Automatinis fokusavimas išjungtas.
 5. Nuimkite priekinį objektyvo dangtelį.

Objektyvo atjungimas

 1. Spausdami objektyvo atleidimo mygtuką sukite adapterį rodyklės kryptimi.

  • Sukite objektyvą, kol jis sustos, tada atjunkite.
 2. Nuo adapterio atjunkite objektyvą.

  • Laikykite nuspaudę ant adapterio esančią objektyvo atleidimo svirtelę ir sukite objektyvą prieš laikrodžio rodyklę.
  • Sukite objektyvą, kol jis sustos, tada atjunkite.
  • Uždėkite ant objektyvo nuimtą galinį objektyvo dangtelį.

Atsargiai