P: AE programa

Fotoaparatas automatiškai nustato objekto skaistį atitinkantį išlaikymą ir diafragmos reikšmę.

P reiškia programą (angl. „Program“).

AE reiškia automatinę ekspoziciją (angl. „Auto Exposure“).

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį P.

 2. Sufokusuokite objektą.

  • Nutaikykite AF tašką į objektą ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką.
 3. Peržiūrėkite rodmenis.

  • Standartinė ekspozicija pasiekiama, jei nežybsi išlaikymo ir diafragmos reikšmės.
 4. Fotografuokite.

  • Suderinkite nuotraukos kompoziciją ir iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.

Atsargiai

 • Jei mirksi išlaikymo reikšmė 30" ir minimalios diafragmos reikšmė, ekspozicija nepakankama.

  Padidinkite ISO jautrumą arba naudokite blykstę.

 • Jei mirksi išlaikymo reikšmė 1/4000 ir didžiausios diafragmos reikšmė, pereksponuota.

  Norėdami sumažinti į objektyvą patenkančios šviesos kiekį, sumažinkite ISO jautrumą arba naudokite ND filtrą (parduodamas atskirai).

Pastaba

 • Režimų P ir Išmanusis automatinis vaizdo režimas skirtumai

 • Pasirinkus režimą Išmanusis automatinis vaizdo režimas, daugelis funkcijų, pvz., AF metodas ir matavimo režimas, nustatomos automatiškai, kad visos nuotraukos būtų vykusios. Jūsų galimybė nustatyti funkcijas yra apribota. Ir priešingai, pasirinkus režimą P, automatiškai nustatomos tik išlaikymo ir diafragmos reikšmės. Galite norimai nustatyti AF metodą, matavimo režimą ir kitas funkcijas.
 • Programuojamasis poslinkis

 • Naudodami režimą P, galite norimai pakeisti fotoaparato automatiškai nustatytą išlaikymo ir diafragmos reikšmės derinį (programą), tačiau išlaikyti tą pačią ekspoziciją. Ši funkcija vadinama programuojamuoju poslinkiu.
 • Naudodami programuojamąjį poslinkį, galite nuspausti užrakto mygtuką iki pusės, tada sukti ratuką Ratukas iki pasirodys reikiamo išlaikymo ar diafragmos reikšmės rodmuo.
 • Pasibaigus matavimo laikmačiu nustatytai trukmei, programuojamasis poslinkis išsijungs automatiškai (išsijungs ekspozicijos nuostatos rodmuo).
 • Programuojamojo poslinkio drauge su blykste naudoti negalima.