Vaizdų apsaugojimas

Svarbius vaizdus galite apsaugoti nuo atsitiktinio ištrynimo.

Vieno vaizdo apsaugojimas

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Protect images/Peržiūra: Apsaugoti vaizdus].

 2. Pasirinkite [Select images/Pasirinkti vaizdus].

 3. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite apsaugotiną vaizdą.
 4. Apsaugokite vaizdą.

  • Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad apsaugotumėte pasirinktą vaizdą. Tai padarius, jis bus pažymėtas piktograma Apsauga (1), kuri rodoma ekrano viršuje.
  • Norėdami atšaukti vaizdo apsaugojimą ir pašalinti piktogramą Apsauga, dar kartą paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Norėdami apsaugoti kitą vaizdą, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

Apsaugotino vaizdų diapazono nurodymas

Žiūrėdami į vaizdus įjungę rodyklės rodinį, galite nurodyti pirmą ir paskutinį diapazono vaizdus, kad iškart apsaugotumėte visus nurodytus vaizdus.

 1. Pasirinkite [Select range/Pasirinkti diapazoną].

  • Pasirinkite [Select range/Pasirinkti diapazoną] dalyje [Peržiūra: Protect images/Peržiūra: Apsaugoti vaizdus].
 2. Nurodykite vaizdų diapazoną.

  • Pasirinkite pirmą vaizdą (pradžios tašką).
  • Po to pasirinkite paskutinį vaizdą (pabaigos tašką). Apsaugomi pasirinkto diapazono vaizdai ir atsiranda piktograma Apsauga.
  • Norėdami pasirinkti kitą apsaugotiną vaizdą, pakartokite 2 veiksmą.

Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų apsaugojimas

Galite iškart apsaugoti visus aplanke arba kortelėje esančius vaizdus.

 • Kai pasirenkate nuostatą [All images in folder/Visi vaizdai aplanke] arba [All images on card/Visi vaizdai kortelėje] parinktyje [Peržiūra: Protect images/Peržiūra: Apsaugoti vaizdus], apsaugomi visi aplanke arba kortelėje esantys vaizdai.
 • Norėdami atšaukti apsaugą, pasirinkite [Unprotect all images in folder/Atšaukti visų aplanke esančių vaizdų apsaugą] arba [Unprotect all images on card/Atšaukti visų kortelėje esančių vaizdų apsaugą].
 • Jei paieškos sąlygos nustatytos naudojantis parinktimi [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas] (), rodinys pasikeis į [All found images/Visi rasti vaizdai] ir [Unprotect all found/Atšaukti visų rastų apsaugą].

  • Jei pasirinksite [All found images/Visi rasti vaizdai], bus apsaugoti visi rasti vaizdai, išfiltruoti taikant paieškos sąlygas.
  • Jei pasirinksite [Unprotect all found/Atšaukti visų rastų apsaugą], bus atšaukta visų rastų vaizdų apsauga.

Atsargiai

 • Jei suformatuosite kortelę (), bus ištrinti ir apsaugotieji vaizdai.

Pastaba

 • Apsaugoto vaizdo negalima ištrinti naudojant fotoaparato trynimo funkciją. Norėdami ištrinti apsaugotą vaizdą, pirmiausia turite atšaukti apsaugą.
 • Jei ištrinsite visus vaizdus (), liks tik apsaugotieji vaizdai. Tai patogu pageidaujant iškart ištrinti visus nereikalingus vaizdus.