Ekspozicijos imitavimas

Naudojant ekspozicijos imitavimą, vaizdo skaistis artimiau atitinka kadrų faktinį skaistį (ekspoziciją).

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Expo. simulation/Fotografavimas: Ekspozicijos imitavimas].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • [Enable/Įjungti] (Ekspozicijos imitavimas (įjungimas))

   Ekrane rodomo vaizdo skaistis (ekspozicija) bus labai panašus į tą, koks bus faktiškai užfiksuotas nuotraukoje. Jei įjungsite ekspozicijos kompensavimo funkciją, atitinkamai pasikeis vaizdo skaistis.

  • [Disable/Išjungti] (Ekspozicijos imitavimas (Išjungimas))

   Ekrane rodomas standartinio skaisčio vaizdas, tad jį lengva matyti. Net jei nustatyta ekspozicijos kompensavimo funkcija, ekrane vis tiek rodomas standartinio skaisčio vaizdas.