Fotografavimas su „Speedlite“ blykstėmis

EOS fotoaparatams skirtos EL/EX serijos „Speedlite“ blykstės

Fotoaparatas palaiko fotografavimą su blykste naudojant visas EL/EX serijos „Speedlite“ blyksčių (parduodamos atskirai) funkcijas.

Instrukcijas rasite EL/EX serijos „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove.

Atsargiai

  • „Speedlite“ blysktės nesužybsės su pertrūkiais, kad išspinduliuotų AF pagalbinį spindulį.

Ne EL/EX serijos „Canon Speedlite“ blykstės

  • Fotografuojant su EZ/E/EG/ML/TL serijų „Speedlite“ blykstėmis su nustatytu A-TTL arba TTL automatinės blykstės režimu, blykstės suveikia tik maksimalia galia.

    Įjunkite fotoaparato fotografavimo režimą M arba Av ir prieš fotografuodami nustatykite diafragmos reikšmę.

  • Jei naudojate „Speedlite“ blykstę, kurioje įdiegtas rankinės blykstės režimas, fotografuokite jį nustatę.

Ne „Canon“ blykstės

Sinchronizavimo greitis

Fotoaparatas gali sinchronizuoti su kompaktinėmis ne „Canon“ gamybos blykstėmis esant iki 1/250 sek. išlaikymui. Naudojant dideles studijines blykstes blykstės trukmė ilgesnė nei kompaktinių blyksčių ir priklauso nuo modelio. Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad teisingai vykdomas blykstės sinchronizavimas: padarykite kelis bandomuosius kadrus naudodami maždaug 1/60 sek. - 1/30 sek. sinchronizavimo greitį.

Atsargiai

  • Prieš prijungdami išorinę blykstę, rankiniu būdu įstumkite įmontuotą blykstę.
  • Naudodami fotoaparatą su kito gamintojo specializuota blykste arba blykstės priedu, rizikuojate sutrikdyti fotoaparato veikimą arba sugadinti fotoaparatą.
  • Prie fotoaparato kontaktinės jungties nejunkite aukštos įtampos blykstės. Ji gali nesuveikti.