Rankinis fokusavimas

Jei sufokusuoti nepavyksta naudojant automatinį fokusavimą, atlikite toliau nurodytą procedūrą, kad sufokusuotumėte rankiniu būdu.

 1. Nustatykite fokusavimo režimą MF.

  • RF objektyvams be fokusavimo režimo jungiklio

   Nustatykite parinkties [Fotografavimas: Focus mode/Fotografavimas: Fokusavimo režimas] nuostatą [MF].

  • RF objektyvams su fokusavimo režimo jungikliu

   Objektyvo fokusavimo režimo jungiklį perjunkite į padėtį MF.

 2. Padidinkite vaizdą.

  • Paspaudus mygtuką , o po to mygtuką , didinimo koeficientas keičiamas kaip nurodyta toliau.
 3. Perkelkite padidinto vaizdo zoną.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemynMygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę perkelkite padidinto vaizdo zoną į reikiamą fokusavimo padėtį.
  • Kad padidinto vaizdo zona atsirastų centre, paspauskite mygtuką .
 4. Sufokusuokite rankiniu būdu.

  • Žiūrėdami į padidintą vaizdą sukite objektyvo fokusavimo žiedą tol, kol jį sufokusuosite.
  • Sufokusavę paspauskite mygtuką , kad grąžintumėte įprastinį rodinį.

MF maksimizavimo nuostatos (kontūro pabrėžimas)

Kad fotografuojant būtų lengviau fokusuoti, sufokusuotų objektų kraštai gali būti rodomi spalvotai. Galite nustatyti kontūro spalvą ir reguliuoti krašto aptikimo jautrumą (lygį) (išskyrus režimus Išmanusis automatinis vaizdo režimas/Hibridinis automatinis režimas).

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: MF peaking settings/Fotografavimas: MF maksimizavimo nuostatos].

 2. Pasirinkite [Peaking/Maksimizavimas].

  • Pasirinkite [On/Įjungti].
 3. Nustatykite lygį ir spalvą.

  • Jei reikia – nustatykite.

Atsargiai

 • Rodinio didinimo režimu maksimizavimo ekranas nerodomas.
 • Kai signalas išvedamas per HDMI, maksimizavimo ekranas nerodomas per HDMI jungtį prijungtoje įrangoje.
 • MF maksimizavimą gali būti sunku įžiūrėti, kai naudojamas didelis ISO jautrumas, ypač, kai nustatytas ISO išplėtimas. Jei būtina, nustatykite mažesnį ISO jautrumą arba nustatykite parinkties [Peaking/Maksimizavimas] nuostatą [Off/Išjungti].

Pastaba

 • Ekrane rodomas maksimizavimo rodinys į vaizdus neįrašomas.