Naudojimo atsargumo priemonės

Fotoaparato priežiūra

 • Šis fotoaparatas yra ypač tikslus prietaisas. Saugokite jį, nenumeskite jo ir nesutrenkite.
 • Fotoaparatas nėra atsparus vandeniui, todėl po vandeniu jo naudoti negalima. Jei fotoaparatas sušlaptų, nedelsdami kreipkitės į „Canon“ paslaugų centrą. Užtiškusius vandens lašelius nuvalykite sausa ir švaria šluoste. Jei fotoaparatas buvo eksploatuojamas druskingame ore, nuvalykite jį švaria gerai išgręžta drėgna šluoste.
 • Jokiu būdu nepalikite fotoaparato šalia stiprų magnetinį lauką skleidžiančių objektų, pvz., magneto ar elektros variklio. Taip pat nepalikite fotoaparato šalia galingo radijo ryšio bangas transliuojančio prietaiso, pvz., didelės antenos. Stiprūs magnetiniai laukai gali sukelti fotoaparato veikimo trikčių arba sunaikinti vaizdų duomenis.
 • Nepalikite fotoaparato didelėje kaitroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose automobilio salone. Dėl aukštos temperatūros gali sutrikti fotoaparato veikimas.
 • Fotoaparate įrengtos didelio tikslumo elektroninės grandinės. Jokiu būdu nebandykite ardyti fotoaparato.
 • Pirštais ar kokiais nors kitais objektais netrukdykite veikti užrakto užuolaidėlei. Jei nepaisysite šio nurodymo, galite sugadinti.
 • Prie objektyvo, vaizdo ieškiklio ar kitų dalių prilipusias dulkes nupūskite tik prekyboje esančiu pūtikliu. Fotoaparato korpuso arba objektyvo nevalykite valikliais, kuriuose yra organinių tirpiklių. Įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti nugabenkite fotoaparatą į artimiausią „Canon“ paslaugų centrą.
 • Nelieskite pirštais fotoaparato elektros kontaktų. Taip išvengsite kontaktų aprūdijimo. Dėl aprūdijusių kontaktų gali sutrikti fotoaparato veikimas.
 • Jei fotoaparatas staigiai įnešamas iš šalto lauko į šiltą patalpą, ant vidinių dalių gali susidaryti kondensato. Kad išvengtumėte kondensato susidarymo, pirmiausia fotoaparatą įdėkite į sandarų polietileninį maišelį, palaukite, kol jis laipsniškai prisitaikys prie aukštesnės temperatūros, ir tik po kurio laiko ištraukite iš maišelio.
 • Jei ant fotoaparato susidarytų kondensato, kad nesugadintumėte, fotoaparato nenaudokite arba neatjunkite objektyvo ir neišimkite kortelės ar baterijos. Išjunkite fotoaparatą, palaukite iki drėgmė visiškai išgaruos ir atnaujinkite darbą. Net jei fotoaparatas visiškai sausas, jei jo vidinės dalys šaltos, neatjunkite objektyvo, neišimkite kortelės ar baterijos iki fotoaparatas pasidarys aplinkos temperatūros.
 • Jei fotoaparato neketinate naudoti ilgesnį laiko tarpą, ištraukite jo bateriją ir padėkite fotoaparatą į vėsią, sausą ir gerai vėdinamą vietą. Net kai fotoaparatas padėtas laikyti, retkarčiais nuspauskite užrakto mygtuką ir patikrinkite, ar fotoaparatas vis dar veikia.
 • Nelaikykite fotoaparato greta koroziją sukeliančių cheminių medžiagų, pvz. chemijos laboratorijoje.
 • Jei fotoaparatas buvo nenaudotas ilgesnį laiko tarpą, prieš vėl naudodami patikrinkite visas jo funkcijas. Jei kurį laiką nenaudojote fotoaparato arba jei planuojate svarbų fotografijos seansą, nugabenkite fotoaparatą patikrinti į „Canon“ paslaugų centrą, ar fotoaparatas veikia tinkamai.
 • Kelis kartus fotografuojant nepertraukiamai arba ilgai fotografuojant ar filmuojant fotoaparatas gali įkaisti. Tai ne gedimas.
 • Jei fotografuojamame vaizde arba greta jo yra ryškus šviesos šaltinis, nuotraukoje gali atsirasti fantominių vaizdų.
 • Kai fotografuojama esant foniniam apšvietimui, saulė turėtų būti toliau nuo vaizdo kampo. Intensyvūs šviesos šaltiniai, pvz., saulė, lazeriai ir kiti intensyvios dirbtinės šviesos šaltiniai, neturi patekti į vaizdo sritį ir turi būti tolėliau nuo jos. Dėl koncentruotos intensyvios šviesos gali atsirasti dūmų, Ji taip pat gali sugadinti vaizdo jutiklį arba kitus vidinius komponentus.
 • Uždėkite objektyvo dangtelį, kad į objektyvą nepatektų tiesioginės saulės spinduliai ar kitokia šviesa, kai nefotografuojama.

Ekranas ir vaizdo ieškiklis

Toliau nurodytos aplinkybės nedaro įtakos fotoaparatu užfiksuotiems vaizdams.

 • Nors ekranas ir vaizdo ieškiklis gaminami naudojant ypač tikslias technologijas, užtikrinančias daugiau kaip 99,99 % efektyviųjų pikselių, kai kurie iš likusių 0,01 % ar mažiau pikselių gali būti neaktyvūs (juodos, raudonos arba kitų spalvų). Tai ne gedimas.
 • Jei ekranas ilgesniam laikui paliekamas įjungtas, išjungus jame gali „įsispausti“ vaizdas ir matytis buvusio vaizdo fragmentų. Šis reiškinys yra laikinas ir po kelių fotoaparato nenaudojimo dienų išnyksta.
 • Žemoje temperatūroje ekrane atkuriamas vaizdas gali sulėtėti, o aukštoje temperatūroje ekranas gali pajuosti, tačiau esant kambario temperatūrai, rodinys pasidarys normalus.

Kortelės

Siekiant apsaugoti kortelę ir joje laikomus duomenis, būtina atkreipti dėmesį į toliau nurodytas pastabas.

 • Nemėtykite, nelankstykite ir nešlapinkite kortelės. Nedaužykite kortelės, stipriai jos nespauskite ir saugokite nuo vibracijos poveikio.
 • Pirštais arba metaliniais objektais nelieskite kortelės elektroninių kontaktų.
 • Neklijuokite ant kortelės jokių lipdukų ar pan.
 • Nelaikykite ir nenaudokite kortelės šalia stiprų magnetinį lauką skleidžiančių objektų, pvz., televizorių, garsiakalbių ar magnetų. Taip pat venkite vietų, kuriose kaupiasi elektrostatinis krūvis.
 • Nepalikite kortelės tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia šilumos šaltinio.
 • Laikykite kortelę dėkle.
 • Nelaikykite kortelės karštoje, dulkėtoje ar drėgnoje vietoje.
 • Kortelės gali įkaisti, jei buvo vykdomi ilgi pakartotiniai nepertraukiamo fotografavimo seansai arba fotografuojama / filmuojama. Tai ne gedimas.

Objektyvas

 • Atjungę nuo fotoaparato objektyvą, padėkite objektyvą užpakaline dalimi aukštyn, uždėkite galinį objektyvo dangtelį, kad apsaugotumėte nuo subraižymo objektyvo paviršių ir elektrinius kontaktus (1).

Nešvarumai ant vaizdo jutiklio

 • Dulkes arba nešvarumus, prikibusius prie vaizdo jutiklio, galite pašalinti prekybos vietose įsigyjamu pūtikliu.
 • Kartais prie jutiklio priekinės dalies gali prikibti ne tik dulkių, kurios į fotoaparato vidų patenka iš išorės, bet ir fotoaparato vidinių dalių tepalo.
 • Jei vaizde lieka matomų nešvarumų, paprašykite, kad jutiklį nuvalytų artimiausiame „Canon“ paslaugų centre.