Maitinimo įjungimas

 • Maitinimo įjungimas

  Fotoaparatas įsijungia. Dabar galite įrašyti nuotraukas ir filmus.

 • Maitinimo išjungimas

  Fotoaparatas išjungiamas ir nebeveikia. Jei ketinate fotoaparato nebenaudoti, pastumkite maitinimo jungiklį į šią padėtį.

Pastaba

 • Jei vaizdo įrašymo į kortelę metu maitinimo jungiklį perjungsite į padėtį Maitinimo išjungimas, bus rodoma [Saving.../Įrašoma...], įrašius, fotoaparatas išsijungs.

Datos, laiko ir laiko juostos nustatymas

Jie įjungus fotoaparatą rodomas nustatymo ekranas [Date/Time/Zone / Data/laikas/laiko juosta], nustatykite datos / laiko / laiko juostos nuostatas.

Rodinio kalbos nustatymas

Kaip pakeisti sąsajos kalbą, žr. Kalba.

Baterijų lygio indikatorius

Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį Maitinimo įjungimas, ekrane rodomas baterijų lygis.

Baterijų lygis 3 Baterijų lygis pakankamas.
Baterijų lygis 2 Baterijų lygis mažas, tačiau fotoaparatu dar galima naudotis.
Baterijų lygis 1 Baterija greitai išsikraus (mirksi).
Baterijų lygis 0 Įkraukite bateriją.

Pastaba

 • Toliau išvardinti veiksmai greičiau išeikvoja baterijų energiją:
  • ilgas iki pusės nuspausto užrakto mygtuko laikymas,
  • dažnas AF funkcijos įjungimas nefotografuojant,
  • funkcijos „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) naudojimas,
  • „Wi-Fi“ funkcijos arba „Bluetooth“ funkcijos naudojimas,
  • dažnas ekrano naudojimas,
 • Galimų kadrų skaičius gali sumažėti dėl nepalankių faktinių fotografavimo sąlygų.
 • Objektyvas yra maitinamas iš fotoaparato baterijos. Kai kurie objektyvai gali greičiau išeikvoti energiją nei kiti.
 • Esant žemai aplinkos temperatūrai gali būti neįmanoma fotografuoti net ir kai baterijų lygis yra pakankamas.