Filmuotos suvestinės redagavimas

Galima ištrinti atskirus skyrius (klipus), įrašytus Hibridinis automatinis režimas režimu. Ištrindami klipus būkite atsargūs, nes jų atkurti negalima.

 1. Įjunkite peržiūros režimą.

  • Paspauskite mygtuką Peržiūra.
 2. Pasirinkite filmuotą suvestinę.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite filmuotą suvestinę.
  • Kai įjungtas vieno vaizdo rodymas, filmuotos suvestinės, žymimos [] viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
  • Rodyklės rodinyje paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką, kad įjungtumėte vieno vaizdo rodymą.
 3. Kai įjungtas vieno vaizdo rodymas, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.

 4. Pasirinkite parinktį [].

  • Pradedama filmuotos suvestinės peržiūra.
 5. Norėdami pristabdyti filmuotą suvestinę, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

  • Atsiras filmų peržiūros skydelis.
 6. Pasirinkite klipą.

  • Klipą pasirinkite spaudydami [Peršokti atgal] arba [Peršokti pirmyn].
 7. Pasirinkite parinktį [Ištrinti klipą].

 8. Pasirinkite [OK/Gerai].

  • Klipas ištrinamas ir filmuota suvestinė perrašoma.

Pastaba