Baterijos įkrovimas

 1. Nuimkite kartu su baterija pateiktą apsauginį dangtelį.

 2. Įkiškite bateriją į baterijų kroviklį.

  • Bateriją išimkite atlikdami veiksmus priešinga tvarka.
 3. Įkraukite bateriją.

  • Atlenkite kroviklio kištukus kaip parodyta ir įjunkite kroviklį į elektros tinklo lizdą.
  • Įkrovimo procedūra prasideda automatiškai, įkrovimo lemputė (1) ima šviesti oranžine spalva.
  • Baterijai įsikrovus, visiškos įkrovos lemputė (2) pradeda šviesti žaliai.
  • Išsieikvojusi baterija įkraunama per maždaug 2 val. esant kambario temperatūrai (23 °C).

   Kiek laiko reikia baterijai įkrauti, priklauso nuo aplinkos temperatūros ir baterijos likusios talpos.

  • Saugos sumetimais, esant žemai temperatūrai (5–10 °C), įkrauti užtrunka ilgiau (iki maždaug 4 val.).
 • Nupirkta nauja baterija nebūna įkrauta.

  Prieš pradėdami naudoti bateriją įkraukite.

 • Bateriją įkraukite jos naudojimo dieną arba išvakarėse.

  Įkrautos net ir nenaudojamos baterijos palaipsniui išsikrauna.

 • Įkrautą bateriją atjunkite nuo kroviklio ir atjunkite kroviklį nuo elektros tinklo lizdo.

 • Jei ketinate fotoaparato ilgesnį laiką nenaudoti, bateriją išimkite.

  Jei baterija fotoaparate lieka ilgesnį laiką, ji lėtai eikvoja energiją ir išsikrauna, todėl gali sutrumpėti baterijos eksploatavimo trukmė. Laikykite bateriją su uždėtu apsauginiu dangteliu. Jei ilgai laikysite visiškai įkrautą bateriją, gali suprastėti jos charakteristikos.

 • Baterijų kroviklį galima naudoti ir užsienio šalyse.

  Baterijų kroviklis dera su 100–240 V KS, 50/60 Hz maitinimo šaltiniais. Jei reikia, prie kroviklio prijunkite atskirai įsigyjamą kištukinį adapterį, tinkantį konkrečiai šaliai ar regionui. Prie baterijų kroviklio nejunkite jokio nešiojamojo įtampos transformatoriaus. Jei nepaisysite šio nurodymo, galite pažeisti baterijų kroviklį.

 • Jei greitai išsikrauna neseniai buvusi visiškai įkrauta baterija, vadinasi, baigėsi jos eksploatavimo laikas.

  Įsigykite naują bateriją.

Atsargiai

 • Atjungę kroviklio maitinimo kištuką, nelieskite šakutės maždaug 5 sekundes.
 • Su pridedamu krovikliu galite įkrauti tik baterijų paketą LP-E17, nieko daugiau.