Wi-Fi“ nuostatos

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi settings/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ nuostatos].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • „Wi-Fi“

   Ten, kur draudžiama naudoti elektroninius ir belaidžio ryšio įrenginius, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, nustatykite nuostatą [Disable/Išjungti].

  • Password (Slaptažodis)

   Nustatykite nuostatą [None/Nėra], kad būtų galima užmegzti „Wi-Fi“ ryšį nenaudojant slaptažodžio (išskyrus tuomet, kai „Wi-Fi“ ryšiu jungiama su prieigos tašku).

  • Connection history (Ryšio istorija)

   Galite nustatyti „Wi-Fi“ ryšiu sujungtų įrenginių ryšio istorijos nuostatą [Show/Rodyti] arba [Hide/Slėpti].

  • Send to smartphone after shot (Nufotografavus, siųsti į išmanųjį telefoną)

   Vaizdus į išmanųjį telefoną galima perduoti automatiškai ().

  • MAC address (MAC adresas)

   Galite patikrinti fotoaparato MAC adresą.