Bendrieji filmavimo įspėjimai

Atsargiai

 • Įspėjimai dėl filmavimo

 • Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį, pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato komponentus.
 • Jei filmuosite smulkių detalių turinčius objektus, gali atsirasti muaro arba netikrų spalvų.
 • Baltos spalvos balansas gali pasikeisti, jei filmavimo metu pasikeičia ISO jautrumas arba diafragmos reikšmė, kai nustatyta [Automatinis baltos spalvos balansas] arba [Automatinis: baltos spalvos pirmumas].
 • Įrašant filmus apšviečiant fluorescencinėms arba LED lemputėms, ekrane gali pradėti mirgėti vaizdas.
 • Kai filmavimo metu silpno apšvietimo sąlygomis automatiškai fokusuojama naudojant USM objektyvus, filmuose gali būti įrašytos horizontalios juostos. Tokie patys iškraipymai gali būti užfiksuoti ir rankiniu būdu (MF) fokusuojant su tam tikrais objektyvais, kuriuose yra elektroninio fokusavimo žiedas.
 • Rekomenduojame nufilmuoti kelis bandomuosius filmus, jei filmuodami ketinate keisti mastelį. Keičiant mastelį filmavimo metu gali pasikeisti ekspozicija arba gali būti įrašytas objektyvo skleidžiamas garsas, gali pasidaryti netolygus garso lygis arba išsiderinti fokusuotė.
 • Nustačius didelę diafragmos reikšmę, gali būti ilgiau fokusuojama arba gali nepavykti tiksliai sufokusuoti.
 • Filmavimo metu vykdant AF gali kilti šių problemų: žymus laikinas fokusuotės išsiderinimas, filmo skaisčio pasikeitimo įrašymas, laikinas filmavimo sustabdymas arba objektyvo skleidžiamų mechaninių dalių judėjimo garsų įrašymas.
 • Pirštais ar kitais objektais neuždenkite įmontuotų mikrofonų ().
 • Jei reikia, taip pat žr. Bendrieji įspėjimai dėl fotografavimo.
 • Filmuojant, fotoaparatas gali įkaisti, jei jis prijungtas „Wi-Fi“ ryšiu. Naudokite trikojį arba imkitės kitų priemonių, kad nereikėtų filmuoti laikant fotoaparatą rankose.
 • Raudonos spalvos [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] vidinės temperatūros įspėjamoji piktograma

 • Jei ilgai filmuojant arba dėl aukštos aplinkos temperatūros pakyla vidinė fotoaparato temperatūra, pateikiama raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros].
 • Raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] žymi, kad filmavimas netrukus pasibaigs automatiškai. Taip nutikus, negalėsite filmuoti iki nesumažės fotoaparato vidinė temperatūra, todėl išjunkite maitinimą ir leiskite fotoaparatui atvėsti. Atminkite, kad kiek laiko praeis iki filmavimo sustabdymo automatiškai po to, kai pasirodys raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros], priklauso nuo filmavimo sąlygų.
 • Ilgesnį laiką filmuojant aukštoje aplinkos temperatūroje raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] pasirodo anksčiau. Jei nefilmuojate, visada fotoaparatą išjunkite.
 • Įrašymas ir vaizdo kokybė

 • Jei prijungtas objektyvas turi funkciją „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) ir vaizdo stabilizatoriaus jungiklis yra pastumtas į padėtį ON, „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) veikia nuolat – net jei užrakto mygtuko iki pusės nenuspausite. Tai naudoja baterijos energiją ir gali sumažinti bendrą filmo įrašymo trukmę esant tam tikroms filmavimo sąlygoms. Kai funkcija „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) nebūtina, pvz., naudojant trikojį, rekomenduojame vaizdo stabilizatoriaus jungiklį perjungti į padėtį OFF.
 • Jei filmuojant naudojamas automatinės ekspozicijos režimas ir pasikeičia skaistis, gali atrodyti, kad filmas trumpam sustojo. Tokiais atvejais filmuokite naudodami rankinį eksponavimą.
 • Jei vaizde yra užfiksuotas ypač ryškios šviesos šaltinis, ekrane šviesi sritis gali atrodyti juoda. Filmai įrašomi beveik tiksliai taip, kaip jie rodomi ekrane.
 • Vaizdo kokybė gali būti prastesnė filmuojant esant tam tikram sąlygų deriniui, pvz., nustačius didelį ISO jautrumą, esant aukštai temperatūrai, nustačius ilgą išlaikymą ir kai silpnas apšvietimas.
 • Dėl ilgų filmavimo seansų gali pakilti fotoaparato vidinė temperatūra ir tai gali turėti įtakos vaizdo kokybei. Jei nefilmuojate, kai įmanoma, išjunkite fotoaparatą.
 • Įrašytų filmų vaizdo ir garso kokybė gali būti prastesnė kituose įrenginiuose, o peržiūra gali būti negalima, net jei įrenginiai palaiko MP4 formatus.
 • Jei naudojate atminties kortelę, pasižyminčią nedidele įrašymo sparta, filmuojant ekrano dešinėje gali pasirodyti indikatorius. Indikatorius rodo, kiek duomenų dar neįrašyta į kortelę (likusi vidinės buferinės atminties talpa); kuo lėtesnė kortelė, tuo sparčiau kyla į viršų. Indikatoriui (1) užsipildžius, filmavimas bus automatiškai sustabdytas.

 • Atminties kortelių su didele įrašymo sparta atveju indikatorius nepasirodys, o jei pasirodys, jo rodomas lygis daug nekils. Pirmiausia atlikite kelis bandomuosius filmavimus ir pažiūrėkite, ar kortelė įrašo pakankamai sparčiai.
 • Indikatoriui parodžius, kad kortelės atmintis yra pilna, filmavimas automatiškai išsijungia, o įrašo pabaigoje garsas gali būti įrašytas nekokybiškai.
 • Jei kortelės įrašymo sparta maža (dėl fragmentacijos) ir atsiranda indikatorius, suformatavus kortelę, gali padidėti įrašymo sparta.
 • Garso apribojimai

 • Atminkite, kad filmavimo metu garsui taikomi nurodyto apribojimai.

  • Garsas neįrašomas maždaug dviejuose paskutiniuose filmo kadruose.
  • Kai peržiūrite filmus kompiuteriu su „Windows“ operacine sistema, vaizdas ir garsas gali būti šiek tiek nesusinchronizuoti.

Pastaba

 • Pastabos dėl filmavimo

 • Kaskart filmuojant filmą, kortelėje sukuriamas naujas filmo failas.
 • Filmuojant 4K, „Full HD“ ir HD filmus regos lauko aprėptis yra apie 100 %.
 • Kad įjungtumėte filmavimo pradėjimą ir sustabdymą užrakto mygtuko nuspaudimu iki galo, nustatykite parinkties [Fully-press/Nuspaudimas iki galo] (skirtuke [Sąranka: Shutter btn function for movies/Sąranka: Užrakto mygtuko funkcija filmuojant]) nuostatą [Start/stop mov rec/Pradėti / stabdyti filmavimą].
 • Fotoaparate įmontuotas mikrofonas () įrašo monofoninį garsą.
 • Vietoj įmontuoto mikrofono galima naudoti bet kurį išorinį mikrofoną.
 • Galima naudoti daugumą išorinių mikrofonų, suderinamų su 3,5 mm mini kištukais.
 • Išankstinis fokusavimas filmuojant galimas tik naudojant (super) teleobjektyvus, kuriuose įdiegta ši funkcija, ir kurie išleisti 2011 m. antroje pusėje ir vėliau.
 • 4K, „Full HD“ ir HD filmams naudojamas YCbCr 4:2:0 (8 bitų) spalvų diskretizavimas ir BT.709 spalvų erdvė.