Vaizdų siuntimas į žiniatinklio paslaugų svetaines

Šiame skyriuje aiškinama, kaip siųsti vaizdus į svetainę „image.canon“.

Svetainės „image.canon“ registravimas

Susiekite fotoaparatą su svetaine „image.canon“, kad vaizdus galėtumėte siųsti tiesiai iš fotoaparato.

 • Būtinas kompiuteris ir išmanusis telefonas su naršykle bei interneto ryšys.
 • Turėsite įvesti kompiuteryje arba išmaniajame telefone naudojamą el. pašto adresą.
 • Kaip naudoti „image.canon“ paslaugas ir informaciją apie šalis ir regionus, kuriuose paslauga pasiekiama, rasite svetainėje „image.canon“ (https://image.canon/).
 • Gali būti taikomi atskiri interneto paslaugų teikėjo ryšio ir prieigos taško mokesčiai.

Veiksmai fotoaparatu (1)

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

 2. Pasirinkite [Žiniatinklio paslaugų svetainė Upload to Web service/Žiniatinklio paslaugų svetainė Nusiuntimas į žiniatinklio paslaugų svetainę].

 3. Pasirinkite [I Agree/Sutinku].

 4. Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį.

 5. Įveskite savo el. pašto adresą.

  • Įveskite savo el. pašto adresą ir pasirinkite [OK/Gerai].
 6. Įveskite keturženklį skaičių.

  • Įveskite savo nuožiūra pasirinktą keturženklį skaičių ir pasirinkite [OK/Gerai].
 7. Pasirinkite [OK/Gerai].

  • Piktograma [Žiniatinklio paslaugų svetainė] pasikeičia į [Žiniatinklio paslaugų svetainės atnaujinimas].

Veiksmai kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu

 1. Nustatykite fotoaparato žiniatinklio saitą.

  • Nueikite į puslapį, nurodytą informaciniame pranešime.
  • Vykdykite nurodymus, kad baigtumėte nustatyti nuostatas fotoaparato žiniatinklio saito nuostatų puslapyje.

Veiksmai fotoaparatu (2)

 1. Pridėkite „image.canon“ kaip paskirties vietą.

  • Pasirinkite parinktį [Žiniatinklio paslaugų svetainės atnaujinimas].

   Svetainė „image.canon“ pridėta.

Vaizdų siuntimas

Vaizdus galima nusiųsti į svetainę „image.canon“. Originalūs į svetainę „image.canon“ nusiųsti vaizdų failai saugomi 30 dienų, netaikant jokių saugyklos apribojimų. Juos galima atsisiųsti į kompiuterius ar perduoti į kitas žiniatinklio paslaugų svetaines.

Jungimas „Wi-Fi“ ryšiu su svetaine „image.canon“

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

 2. Pasirinkite „image.canon“.

  • Jei istorija () nerodoma, spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, perjunkite ekranus.

Vaizdų siuntimas po vieną

 1. Pasirinkite siųstiną vaizdą.

  • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite siųstiną vaizdą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Jei norite pasirinkti vaizdus rodyklės rodinyje, paspauskite mygtuką Rodyklė.
 2. Pasirinkite [Send img shown/Siųsti rodomą vaizdą].

  • Pasinaudodami parinktimi [Size to send/Siuntimo dydis], galite pasirinkti vaizdo siuntimo dydį.
  • Ekrane, kuris pateikiamas nusiuntus vaizdus, pasirinkite [OK/Gerai] ir užbaikite „Wi-Fi“ ryšį.

Kelių pasirinktų vaizdų siuntimas

 1. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 2. Pasirinkite [Send selected/Siųsti pasirinktus].

 3. Pasirinkite siųstinus vaizdus.

  • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite siųstiną vaizdą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Galite paspausti mygtuką Rodyklė, kad įjungtumėte 3 vaizdų rodinį ir jame pasirinkti vaizdą. Jei norite grąžinti vieno vaizdo rodinį, paspauskite mygtuką Padidinti.
 4. Pasirinkite [Size to send/Siuntimo dydis].

  • Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį.
 5. Pasirinkite [Send/Siųsti].

  • Ekrane, kuris pateikiamas nusiuntus vaizdus, pasirinkite [OK/Gerai] ir užbaikite „Wi-Fi“ ryšį.

Nurodyto vaizdų diapazono siuntimas

Nurodykite vaizdų diapazoną, kad galėtumėte vienu metu siųsti visus to diapazono vaizdus.

 1. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 2. Pasirinkite [Send range/Siųsti diapazoną].

 3. Nurodykite vaizdų diapazoną.

  • Pasirinkite pirmą vaizdą (pradžios tašką).
  • Pasirinkite paskutinį vaizdą (pabaigos tašką).

   Vaizdai bus pasirinkti ir atsiras [Varnelė].

  • Norėdami atšaukti pasirinktą diapazoną, pakartokite šį veiksmą.
  • Galite paspausti mygtuką Rodyklė, kad pakeistumėte rodyklės rodinyje rodomų vaizdų skaičių.
 4. Patvirtinkite diapazoną.

  • Paspauskite mygtuką MENU.
 5. Pasirinkite [Size to send/Siuntimo dydis].

  • Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį.
 6. Pasirinkite [Send/Siųsti].

  • Ekrane, kuris pateikiamas nusiuntus vaizdus, pasirinkite [OK/Gerai] ir užbaikite „Wi-Fi“ ryšį.

Visų kortelėje esančių vaizdų siuntimas

 1. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 2. Pasirinkite [Send all card/Siųsti visus kortelėje].

 3. Pasirinkite [Size to send/Siuntimo dydis].

  • Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį.
 4. Pasirinkite [Send/Siųsti].

  • Ekrane, kuris pateikiamas nusiuntus vaizdus, pasirinkite [OK/Gerai] ir užbaikite „Wi-Fi“ ryšį.

Paieškos sąlygas atitinkančių vaizdų siuntimas

Iškart siųskite visus vaizdus, atitinkančius paieškos sąlygas, nurodytas parinktyje [Set image search conditions/Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas]. Informacijos apie parinktį [Set image search conditions/Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas], žr. Vaizdo paieškos sąlygų nustatymas.

 1. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 2. Pasirinkite [Send all found/Siųsti visus rastus].

 3. Pasirinkite [Size to send/Siuntimo dydis].

  • Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį.
 4. Pasirinkite [Send/Siųsti].

  • Ekrane, kuris pateikiamas nusiuntus vaizdus, pasirinkite [OK/Gerai] ir užbaikite „Wi-Fi“ ryšį.

Atsargiai

 • Fotografuoti nebus įmanoma, jei „Wi-Fi“ ryšiu sujungta su svetaine „image.canon“, net jei nuspausite fotoaparato užrakto mygtuką.

Pastaba

 • Kai kurių vaizdų negalima nusiųsti naudojant parinktis [Send range/Siųsti diapazoną], [Send all card/Siųsti visus kortelėje] arba [Send all found/Siųsti visus rastus].
 • Sumažinus vaizdo dydį, pakeičiamas visų tuo pačiu metu siųstinų vaizdų dydis. Atminkite, kad filmai arba Maža 2 dydžio nuotraukos nesumažinamos.
 • Parinktis [Reduced/Sumažintas] galioja tik jei nuotraukos užfiksuotos to paties modelio fotoaparatais kaip šis. Kito modelio fotoaparatais nufotografuotos nuotraukos siunčiamos nekeičiant jų dydžio.
 • Nusiųstų vaizdų įrašą galima patikrinti pasiekus svetainę „image.canon“.
 • Jei fotoaparatui maitinti naudojate bateriją, pasirūpinkite, kad ji būtų visiškai įkrauta.