Įvadas

  • Prieš pradėdami fotografuoti atidžiai perskaitykite šią informaciją

    Kad išvengtumėte fotografavimo problemų ir nelaimingų atsitikimų, pirmiausia perskaitykite temas Saugos nurodymai ir Naudojimo atsargumo priemonės. Taip pat įdėmiai perskaitykite šią išplėstinę vartotojo instrukciją, kad teisingai naudotumėte fotoaparatą.

  • Padarykite kelis bandomuosius kadrus ir sužinokite apie atsakomybę už gaminį

    Nufotografuotus vaizdus peržiūrėkite ir patikrinkite, ar jie tinkamai įrašyti. Jei sugedęs fotoaparatas arba atminties kortelė ir vaizdų negalima įrašyti arba persiųsti į kompiuterį, „Canon“ negali būti laikoma atsakinga už nuostolius ar sukeltus nepatogumus.

  • Autorių teisės

    Kai kuriose šalyse galiojantys autorių teisių įstatymai gali drausti naudoti fotoaparatu įrašytus vaizdus (arba muziką ir vaizdus su muzika perkeltus į atminties kortelę) ne asmeniniais pramoginiais tikslais. Taip pat atminkite, kad kai kuriuos viešus renginius, parodas ir pan. gali būti draudžiama fotografuoti net ir asmeniniais tikslais.