Režimas „Naktinis vaizdas laikant fotoaparatą rankoje“

Naudojantis režimu [] (Handheld Night Scene/Naktinis vaizdas laikant fotoaparatą rankoje), galima fotografuoti naktinius vaizdus laikant fotoaparatą rankoje. Šiuo fotografavimo režimu kiekvienam vaizdui užfiksuoti nufotografuojami keturi kadrai iš eilės ir įrašomas vaizdas, kuriame sumažintos fotoaparato drebėjimo pasekmės.

PatarimaiFotografavimo patarimai

 • Tvirtai laikykite fotoaparatą.

  Alkūnes prispauskite prie kūno ir stabiliai laikykite fotoaparatą (). Fotografuojant šiuo režimu keturi iš eilės nufotografuoti kadrai sutapdinami ir taip gaunamas vienas vaizdas, tačiau, jei, dėl fotoaparato drebėjimo, nors vienas iš šių keturių kadrų gerokai nesutaps su likusiais, galutinis vaizdas gali būti iškraipytas.

 • Fotografuodami portretus naudokite išorinę blykstę.

  Jei kadruose bus žmonių, naudokite išorinę blykstę. Kad portretai būtų gražesni, fotografuojant pirmą kadrą naudojama blykstė. Paprašykite fotografuojamo asmens nejudėti tol, kol bus užfiksuoti visi keturi kadrai.

Atsargiai

 • Vaizdo zona bus mažesnė nei fotografuojant kitais fotografavimo režimais.
 • Negalima nustatyti RAW vaizdo kokybės.
 • Automatiškai fokusuoti nakties metu arba tamsioje aplinkoje gali būti sunku, kai šviesos taškus apima AF taškas. Tokiu atveju nustatykite fokusavimo režimo jungiklį į padėtį MF () ir sufokusuokite rankiniu būdu.
 • Fotografavimas su blykste galimas tik kai prijungta išorinė blykstė.
 • Fotografuojant netoli esančius objektus su išorine blykste, gali būti pereksponuota.
 • Naudojant išorinę blykstę nakties aplinkoje kai apšvietimas nėra pakankamas, gali gautis neryškios nuotraukos dėl nesutapdintų vaizdų.
 • Naudojant išorinę blykstę, apšviečiančią ir žmones, ir netoliese esantį foną, gali gautis neryškios nuotraukos dėl nesutapdintų vaizdų. Jame gali atsirasti nenatūralių šešėlių bei nepageidaujamų spalvų.
 • Blykstės aprėpties kampas naudojant „Speedlite“ blykstę:

  • Fotografuojant su „Speedlite“ blykste, kurios aprėpties nuostatos nustatomos automatiškai, kokią objektyvo mastelio keitimo padėtį bepasirinktumėte, mastelio padėtis bus nustatyta į plačiakampio objektyvo padėtį.
  • Fotografuodami su „Speedlite“ blykste, kurios aprėpties nuostatas reikia nustatyti rankiniu būdu, nustatykite blykstės galvą į normalios aprėpties padėtį.
 • Fotografuojant judantį objektą, nuotraukoje gali būti užfiksuotas judesio sukeltas šešėlis arba objektą supanti aplinka gali atrodyti tamsi.
 • Fotografuojant pasikartojančios struktūros objektus (groteles, dryžius ir pan.), plokščius bei vienspalvius objektus ir dėl fotoaparato drebėjimo smarkiai nesutampančius vaizdus, vaizdo sulygiavimas gali tinkamai neveikti.
 • Vaizdų įrašymas į kortelę užtrunka, kadangi nufotografavus, jie sutapdinami. Apdorojant vaizdus ekrane rodomas rodmuo BUSY ir fotografuoti nebus galima, kol nebus baigta apdoroti.
 • Nufotografuoti vaizdai šiek tiek skirsis nuo ekrane rodomo vaizdo peržiūros.