Filmo pirmo ir paskutinio kadro redagavimas

 1. Kai įjungtas vieno vaizdo rodymas, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.

 2. Pasirinkite parinktį [Filmų peržiūra].

  • Pradedama filmo peržiūra.
 3. Norėdami pristabdyti filmą, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 4. Filmų peržiūros skydelyje pasirinkite [Redaguoti].

 5. Nurodykite dalį, kurią norite iškirpti.

  • Pasirinkite arba [] (nukirpti pradžią), arba [] (nukirpti pabaigą).
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pereikite po vieną kadrą (arba „Video Snapshot“ klipą) į priekį arba atgal. Laikykite paspaudę mygtuką Mygtukas Į dešinę, kad greitai persuktumėte pirmyn.
  • Nusprendę, kurią dalį norite iškirpti, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką. Dalis, kurią žymi ekrano apačioje esanti juosta, liks.
 6. Patikrinkite suredaguotą filmą.

  • Pasirinkite [Peržiūra], jei norite peržiūrėti suredaguotą filmą.
  • Jei norite pakeisti suredaguotą dalį, grįžkite į 5 veiksmą.
  • Norėdami atšaukti redagavimą, paspauskite mygtuką MENU.
 7. Įrašykite.

  • Pasirinkite [Įrašyti ir išeiti] (1).
  • Atsivers įrašymo ekranas.
  • Norėdami įrašyti kaip naują failą, pasirinkite [New file/Naujas failas], o jei norite įrašyti ir perrašyti originalų filmo failą, pasirinkite [Overwrite/Perrašyti].
  • Pasirinkite [Suglaudintos versijos įrašymas] (2), jei norite įrašyti suglaudintą failo versiją. Prieš suglaudinant 4K filmai konvertuojami į „Full HD“ filmus.
  • Norėdami įrašyti suredaguotą filmą ir grįžti į filmo peržiūros ekraną, patvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK/Gerai].

Atsargiai

 • Kadangi redaguojama maždaug 1 sek. intervalais (vietą nurodo ekrano viršuje esantis žymeklis [Nurodyta padėtis]), tiksli vieta, kurioje nukerpamas vaizdo įrašas, gali šiek tiek skirtis nuo nurodytos vietos.
 • Kitu fotoaparatu nufilmuoto vaizdo šiuo fotoaparatu redaguoti negalima.
 • Kai fotoaparatas sujungtas su kompiuteriu, filmo redaguoti negalima.
 • Nuostata [Suglaudintos versijos įrašymas] negalima su filmais, sukurtais pasirinkus [Save compressed version/Įrašyti suglaudintą versiją], nes tolesnis glaudinimas ir įrašymas neįmanomas.