Objektyvo aberacijų koregavimas

Vinjetavimą, vaizdo deformacijas ir kitas problemas gali sukelti objektyvo optinės savybės. Fotoaparatas gali kompensuoti šiuos reiškinius naudojant [Lens aberration correction/Objektyvo aberacijų korekcija].

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Lens aberration correction/Fotografavimas: Objektyvo aberacijų korekcija].

 2. Pasirinkite parinktį.

 3. Pasirinkite nuostatą [Enable/Įjungti].

  • Įsitikinkite, kad rodomas prijungto objektyvo pavadinimas ir nuostata [Correction data available/Yra koregavimo duomenų] (išskyrus tuomet, kai nustatyta [Diffraction correction/Difrakcijos korekcija]).
  • Jei rodomas užrašas [Correction data not available/Koregavimo duomenų nėra] arba piktograma [Periferinis apšvietimas], žr. Skaitmeninis objektyvo optimizatorius.

Periferinio apšvietimo korekcija

Galima koreguoti vinjetavimą (tamsius vaizdo kampus).

Atsargiai

 • Esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms vaizdo kraštuose gali atsirasti iškraipymų.
 • Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažesnis koregavimo dydis.

Pastaba

 • Taikomas koregavimo dydis bus šiek tiek mažesnis už didžiausią, kurį galima pritaikyti naudojantis programa „Digital Photo Professional“ (EOS fotoaparatams skirta programinė įranga).
 • Kai koregavimo duomenys yra įregistruoti fotoaparate, pagrindinės zonos režimais periferinis apšvietimas koreguojamas automatiškai.

Deformacijų korekcija

Galima koreguoti deformaciją (vaizdo iškreipimus).

Atsargiai

 • Nurodžius deformacijų korekciją, gali būti šiek tiek pakeistas vaizdo kampas, dėl to gaunami šiek tiek apkarpyti vaizdai ir jie gali atrodyti šiek tiek mažiau ryškūs.
 • Apkarpomo vaizdo kiekis fotografuojant ir filmuojant skiriasi.

Pastaba

 • Naudojant RF objektyvus, palaikoma deformacijos korekcija filmuojant.

Skaitmeninis objektyvo optimizatorius

Galima koreguoti įvairias aberacijas, kurias sukelia objektyvo optinės savybės, taip pat difrakciją ir raiškos sumažėjimą.

Jei parinktyje [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] rodoma [Correction data not available/Koregavimo duomenų nėra] arba [Periferinis apšvietimas], galite naudoti „EOS Utility“ ir įtraukti objektyvo koregavimo duomenis į fotoaparatą. Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove.

Atsargiai

 • Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, pritaikius korekciją, iškraipymai gali būti didesni. Be to, gali būti pabrėžti vaizdo kraštai. Jei reikia, prieš fotografuodami derinkite „Picture Style“ ryškumą arba nustatykite parinkties [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] nuostatą [Disable/Išjungti].
 • Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažesnis koregavimo dydis.
 • Filmuojant parinktis [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] nerodoma. (Korekcija negalima.)

Pastaba

 • Įjungus [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] fotografuojant koreguojamas ir spalvų iškraipymas (chromatinės aberacijos), ir difrakcija, nors šios parinktys nerodomos.

Spalvų iškraipymo (chromatinių aberacijų) korekcija

Galima koreguoti spalvų iškraipymus (chromatines aberacijas, objekto pakraščiuose išskydusias spalvas).

Pastaba

 • Parinktis [Chromatic aberr corr/Chromatinių aberacijų korekcija] nerodoma, kai nustatyta parinkties [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] nuostata [Enable/Įjungti].

Difrakcijos korekcija

Galima koreguoti difrakciją (diafragmos sukeltą ryškumo sumažėjimą).

Atsargiai

 • Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, pritaikius korekciją, iškraipymai gali būti didesni.
 • Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažesnis koregavimo dydis.
 • Filmuojant parinktis [Diffraction correction/Difrakcijos korekcija] nerodoma. (Korekcija negalima.)
 • Fotografuojant ekrane negalima patikrinti difrakcijos korekcijos poveikio.

Pastaba

 • Parinktis [Diffraction correction/Difrakcijos korekcija] nerodoma, kai nustatyta parinkties [Digital Lens Optimizer/Skaitmeninis objektyvo optimizatorius] nuostata [Enable/Įjungti].

Atsargiai

 • Bendrieji įspėjimai dėl objektyvo aberacijų korekcijos

 • Esamiems JPEG vaizdams objektyvo aberacijų korekcijos pritaikyti negalima.
 • Jei naudojate ne „Canon“ objektyvą, nustatant korekcijas rekomenduojame pasirinkti nuostatą [Disable/Išjungti], net jei ekrane yra rodomas pranešimas [Correction data available/Yra koregavimo duomenų].
 • Padidinus vaizdo pakraštį, gali būti rodomos vaizdo dalys, kurios nebus įrašytos.
 • Korekcijos dydis (išskyrus difrakcijos korekciją) mažesnis, jei objektyvas nepateikia atstumo informacijos.

Pastaba

 • Bendrosios pastabos dėl objektyvo aberacijų korekcijos

 • Objektyvo aberacijų korekcijos poveikis priklauso nuo objektyvo ir fotografavimo sąlygų. Be to, atsižvelgiant į naudojamą objektyvą, fotografavimo sąlygas ir t. t., gali būti sunku pamatyti poveikį.
 • Jei korekcijos poveikio nematyti, rekomenduojame nufotografavus padidinti ir patikrinti vaizdą.
 • Korekcijos pritaikomos net ir prijungus „Life-size“ keitiklį.
 • Jei prijungto objektyvo savybių koregavimo duomenys fotoaparate neužregistruoti, rezultatas bus toks pats, kaip pasirinkus korekcijos nuostatą [Disable/Išjungti] (išskyrus difrakcijos korekciją).
 • Jei reikia daugiau informacijos, žr. „EOS Utility“ naudotojo vadove.