Pagrindinė zona

Šiame skyriuje aprašyta, kaip siekiant geriausių rezultatų naudoti režimo pasirinkimo ratuko pagrindinės zonos režimus.

Naudojantis pagrindinės zonos režimais tereikia nutaikyti fotoaparatą ir paspausti užrakto mygtuką, nes jis automatiškai nustato visus parametrus.