Dydžio keitimas

Galite pakeisti JPEG vaizdo dydį, kad jo pikselių skaičius būtų mažesnis, ir įrašyti jį į naują failą. Galima pakeisti tik JPEG Didelė/Vidutinė/Maža 1 vaizdų dydį. JPEG Maža 2 ir RAW vaizdų dydžio keisti negalima.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Resize/Peržiūra: Keisti dydį].

 2. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite vaizdą, kurio dydį norite pakeisti.
 3. Pasirinkite pageidaujamą vaizdo dydį.

  • Tam, kad būtų rodomas vaizdo dydis, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Pasirinkite pageidaujamą vaizdo dydį (1).
 4. Įrašykite.

  • Norėdami įrašyti pakeisto dydžio vaizdą, pasirinkite parinktį [OK/Gerai].
  • Pasitikslinkite paskirties aplanką ir vaizdo failo numerį, po to pasirinkite [OK/Gerai].
  • Jei norite pakeisti kito vaizdo dydį, pakartokite 2 – 4 veiksmus.