Skirtukų meniu: Belaidžio ryšio nuostatos

Atsargiai

  • Belaidis ryšys neįmanomas, jei fotoaparatas sąsajos kabeliu sujungtas su kompiuteriu ar kitu įrenginiu.
  • Kai fotoaparatas su įrenginiais sujungtas „Wi-Fi“ ryšiu, kitų įrenginių, pvz., kompiuterių, negalima naudoti su fotoaparatu sujungus juos sąsajos kabeliu.
  • Wi-Fi“ ryšys bus nutrauktas, jei fotoaparato maitinimo jungiklį perjungsite į padėtį Maitinimo išjungimas arba atidarysite kortelės / baterijos skyriaus dangtelį.
  • Kai užmegztas „Wi-Fi“ ryšys, neveikia fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.