Kūrybiniai filtrai

Galite pritaikyti toliau išvardytus vaizdo apdorojimo filtrus ir įrašyti vaizdą kaip atskirą failą: grūdėtas nespalvotas, švelnus neryškumas, žuvies akies „Fish-eye“ efektas, meniško ryškumo efektas, akvarelės efektas, žaislinio fotoaparato efektas ir miniatiūros efektas.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Creative filters/Peržiūra: Kūrybiniai filtrai].

 2. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite vaizdą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Jei norite pasirinkti vaizdus rodyklės rodinyje, paspauskite mygtuką Rodyklė.
 3. Pasirinkite filtro efektą ().

 4. Sureguliuokite filtro efektą.

  • Sureguliuokite filtro efektą, tada paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Jei pasirinkote [Miniature effect/Miniatiūros efektas], sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, perkelkite baltą rėmelį, kuriuo žymima didesnio ryškumo zona, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 5. Įrašykite.

  • Pasirinkite [OK/Gerai].
  • Pasitikslinkite paskirties aplanką ir vaizdo failo numerį, po to pasirinkite [OK/Gerai].
  • Jei norite taikydami filtrą apdoroti kitą vaizdą, pakartokite 2–5 veiksmus.

Pastaba

 • Vaizdų, užfiksuotų naudojantis RAW+JPEG nuostata, atveju filtras pritaikomas RAW vaizdui, o rezultatai įrašomi JPEG formatu.
 • RAW vaizdų, užfiksuotų naudojant konkrečią vaizdo proporciją, atveju pritaikius filtrą gautas vaizdas įrašomas naudojant tą vaizdo proporciją.
 • Vaizduose su pritaikytu žuvies akies „Fish-eye“ efekto filtru, dulkių šalinimo duomenys () nepridedami.

Kūrybinių filtrų charakteristikos

 • Grūdėtas nespalvotas

  Vaizdas pasidaro nespalvotas ir grūdėtas. Derindami kontrastą galėsite keisti nespalvoto vaizdo efektą.

 • Švelnus neryškumas

  Vaizdui suteikia minkštumo. Derindami vaizdo neryškumą galėsite keisti vaizdo minkštumo lygį.

 • „Fish-eye“ efektas

  Suteikiamas žuvies akies „Fish-eye“ objektyvu užfiksuojamas efektas. Vaizde bus pritaikyta cilindrinė deformacija.

  Pagal šio filtro efekto lygį pakinta aplink vaizdo periferiją apkirpta sritis. Kadangi šis filtro efektas padidina vaizdo centrą, atsižvelgiant į įrašytų pikselių skaičių, matoma raiška centre gali sumažėti. Nustatinėdami šį filtro efektą (atlikdami 4 veiksmą), stebėkite, koks vaizdas gaunamas.

 • Meniškas ryškumas

  Ši nuostata suteikia nuotraukai tapymo aliejiniais dažais efektą, o nufotografuotas objektas atrodo trimatis. Derindami efektą galėsite pakeisti kontrastą ir sotį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dangaus, baltų sienų ar kitų panašių objektų vaizdo gradacija gali būti netolygi, todėl jie gali atrodyti neįprastai, gali būti labiau iškraipyti.

 • Akvarelės efektas

  Suteikia nuotraukai akvarele piešto piešinio švelnumo. Derindami efektą galėsite pakeisti spalvos tankį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tamsioje aplinkoje ir naktį fotografuoto vaizdo gradacija gali būti netolygi, todėl jis gali atrodyti neįprastai, būti smarkiai iškraipytas.

 • Žaislinio fotoaparato efektas

  Spalvas pakeičia būdingomis žaisliniams fotoaparatams ir patamsina keturis vaizdo kampus. Norint pakeisti spalvos atspalvį, galima naudoti atspalvių parinktis.

 • Miniatiūros efektas

  Sukuria dioramos efektą. Galima nustatyti, kurioje vietoje vaizdas bus ryškus. Norėdami pakeisti ryškios zonos (balto rėmelio) orientaciją iš vertikalios į horizontalią (ir atvirkščiai), atlikdami 4 veiksmą spauskite mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.