Vaizdo paieškos sąlygų nustatymas

Rodomus vaizdus galite filtruoti pagal nustatytas paieškos sąlygas. Nustatę vaizdo paieškos sąlygas, galite peržiūrėti ir rodyti tik rastus vaizdus.

Taip pat galite apsaugoti, vertinti, vykdyti skaidrių demonstravimą, trinti ir atlikti kitus veiksmus su filtruotais vaizdais.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas].

 2. Nustatykite paieškos sąlygas.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pasirinkite parinktį.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairę Mygtukas Į dešinę, nustatykite parinktį.
  • Parinkties kairėje pridedama varnelė [Varnelė] (1). (Nurodyta kaip paieškos sąlyga.)
  • Jei pasirinksite parinktį ir paspausite mygtuką INFO, varnelė [Varnelė] bus pašalinta (tai atšauks paieškos sąlygą).
  Parinktis Aprašas
  Rating (Vertinimas) Rodomi vaizdai su pasirinkta (vertinimo) sąlyga.
  Date (Data) Rodomi pasirinktą fotografavimo datą užfiksuoti vaizdai.
  Folder (Aplankas) Rodomi pasirinktame aplanke esantys vaizdai.
  Protect (Apsauga) Rodomi vaizdai su pasirinkta (apsaugos) sąlyga.
  Type of file (Failo tipas) (1) Rodomi pasirinkto failo tipo vaizdai.
  Type of file (Failo tipas) (2) Rodomos filmuotos suvestinės.
 3. Pritaikykite paieškos sąlygas.

  • Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas ir perskaitykite rodomą pranešimą.
  • Pasirinkite [OK/Gerai].

   Paieškos sąlyga pritaikyta.

 4. Išveskite į ekraną rastus vaizdus.

  • Paspauskite mygtuką Peržiūra.

   Bus galima peržiūrėti tik paieškos sąlygas atitinkančius (išfiltruotus) vaizdus.

   Jei rodomi vaizdai yra išfiltruoti, ekranas apvedamas geltonu išoriniu rėmeliu (2).

Paieškos sąlygų išvalymas

Pasiekite 2 veiksmo ekraną ir paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas, kad išvalytumėte visas paieškos sąlygas.

Atsargiai

 • Jeigu nė vienas vaizdas neatitinka paieškos sąlygų, Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuko paspaudimas 3 veiksme neturi jokios įtakos.

Pastaba

 • Paieškos sąlygos gali būti išvalytos, jei išjungsite ir įjungsite maitinimą, atliksite veiksmus su kortele ar redaguosite vaizdus.
 • Trukmė, kuriai praėjus fotoaparatas automatiškai išsijungia, gali pailgėti, kai rodomas ekranas [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas].