Režimas „Naktinis portretas“

Norėdami padaryti ryškias, gražias žmonių nakties fone nuotraukas, naudokitės režimu [] (Night Portrait/Naktinis portretas). Atminkite, kad fotografuojant šiuo režimu reikia įmontuotos blykstės arba „Speedlite“ blykstės. Rekomenduojame naudoti trikojį.

PatarimaiFotografavimo patarimai

 • Naudokite plačiakampį objektyvą ir trikojį.

  Jei fotografuojate mastelį keičiančiu objektyvu, kad gautumėte platų naktinį vaizdą, nustatykite plačiakampio objektyvo padėtį. Kadangi fotografuojant laikant fotoaparatą rankose pasireiškia fotoaparato drebėjimas, taip pat rekomenduojama naudoti trikojį.

 • Patikrinkite vaizdo skaistį.

  Nufotografavus, rekomenduojama fotografavimo vietoje peržiūrėti vaizdą ir patikrinti skaistį. Jei objektas atrodo tamsus, prieikite arčiau objekto ir nufotografuokite jį dar kartą.

 • Nufotografuokite ir kitais fotografavimo režimais.

  Taip pat apsvarstykite galimybę fotografuoti Išmanusis automatinis vaizdo režimas ir [] režimu, nes tikėtina, kad kadrai bus neryškūs.

Atsargiai

 • Paprašykite fotografuojamų žmonių, kad sužybsėjus blykstei kurį laiką nejudėtų.
 • Jei fotografuojamų žmonių veidai per tamsūs, gali būti sudėtinga sufokusuoti. Tokiu atveju nustatykite fokusavimo režimo jungiklį į padėtį MF () ir sufokusuokite rankiniu būdu.
 • Automatiškai fokusuoti nakties metu arba tamsioje aplinkoje gali būti sunku, kai šviesos taškus apima AF taškas. Tokiu atveju nustatykite fokusavimo režimo jungiklį į padėtį MF () ir sufokusuokite rankiniu būdu.
 • Nufotografuoti vaizdai šiek tiek skirsis nuo ekrane rodomo vaizdo peržiūros.
 • Kai fotografuojant su blykste kyla pavojus, kad bus pereksponuota, automatiškai koreguojamas išlaikymas arba ISO jautrumas, kad būtų prarasta mažiau detalių pereksponuotose vietose ir būtų fotografuojama nustačius standartinę ekspoziciją. Kai fotografuojama su blykste naudojant tam tikrus objektyvus, išlaikymas ir ISO jautrumas, rodomi paspaudus užrakto mygtuką iki pusės, gali neatitikti faktiškai naudojamų nuostatų. Tai gali pakeisti fono, kurio neapima blykstės veikimo nuotolis, skaistį.

Pastaba

 • Jeigu naudojamas laikmatis, nufotografavus šiuo režimu, trumpam užsidega laikmačio lemputė.