Taupymo režimas

Suteikia galimybę taupyti baterijos energiją fotografavimo režimu. Kai fotoaparatas nenaudojamas, taupant energijos sunaudojimą, patamsėja ekranas.

  1. Pasirinkite [Sąranka: Eco mode/Sąranka: Taupymo režimas].

  2. Pasirinkite [On/Įjungti].

    • Ekranas patamsėja, kai fotoaparatas nenaudojamas maždaug 2 sekundes. Praėjus dar maždaug 10 sekundžių, ekranas išsijungia.
    • Norėdami suaktyvinti ekraną ir pasirengti fotografuoti, kai ekranas išsijungęs, nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką.