Filmavimas

Norėdami įrašyti filmą, perjunkite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį Filmai.

Atsargiai

  • Jei buvote įjungę fotografavimo režimą, o tada įjungiate filmavimo režimą, prieš įrašydami filmuotą medžiagą dar kartą patikrinkite fotoaparato nuostatas.

Pastaba

  • Filmus galite įrašyti fotografuojant paspausdami filmavimo mygtuką.