Baltos spalvos balanso nuostatos

Baltos spalvos balanso (BSB) funkcija yra skirta sureguliuoti atspalvius taip, kad balti objektai nuotraukoje atrodytų balti. Įprastai tinkamą baltos spalvos balansą užtikrina nuostata Auto [] (atmosferos pirmumas) arba [] (baltos spalvos pirmumas). Jei pasirinkus automatinę nuostatą tikroviškų spalvų atkurti nepavyksta, galite pasirinkti šviesos šaltinį atitinkančią baltos spalvos balanso nuostatą arba nustatyti jį rankiniu būdu fotografuodami baltos spalvos objektą.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: White balance/Fotografavimas: Baltos spalvos balansas].

 2. Pasirinkite parinktį.

(Apytiksliai)
Rodmuo Režimas Spalvos temperatūra (K: Kelvinais)
Automatinis: atmosferos pirmumas 3000–7000
Automatinis: baltos spalvos pirmumas
Dienos šviesa 5200
Šešėlis 7000
Apsiniaukę, prietema, saulėlydis 6000
Kaitrinės lemputės šviesa 3200
Baltos fluorescencinės lemputės šviesa 4000
Blykstė Nustatyta automatiškai*
Pasirenkamas 2000–10000
Spalvos temperatūra Spalvos temperatūra 2500–10000

Taikoma fotografuojant su „Speedlite“ blykstėmis, kuriose įdiegta spalvos temperatūros perdavimo funkcija. Kitu atveju bus taikoma fiksuota apyt. 6000K nuostata.

Baltos spalvos balansas

Žmogaus akis prisitaiko prie apšvietimo pasikeitimų, todėl baltos spalvos objektai įvairaus apšvietimo sąlygomis ir matomi baltos spalvos. Skaitmeniniai fotoaparatai baltą spalvą nustato pagal apšvietimo spalvos temperatūrą ir, remdamiesi šia informacija, pritaiko vaizdo apdorojimą, kad nuotraukose būtų užfiksuoti natūralūs spalvų atspalviai.

[] Automatinis baltos spalvos balansas

Pasirinkę nuostatą [Automatinis baltos spalvos balansas], galite šiek tiek padidinti vaizdo šilto atspalvio intensyvumą, kai fotografuojate kaitrinių lempučių šviesoje.

Jei pasirinksite [Automatinis: baltos spalvos pirmumas], galėsite sumažinti vaizdo šilto atspalvio intensyvumą.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: White balance/Fotografavimas: Baltos spalvos balansas].

 2. Pasirinkite parinktį [Automatinis baltos spalvos balansas].

  • Kai pasirinkta [Automatinis baltos spalvos balansas], paspauskite mygtuką INFO.
 3. Pasirinkite parinktį.

Atsargiai

 • Atsargumo priemonės, kai nustatyta nuostata [Automatinis: baltos spalvos pirmumas]

 • Gali atrodyti nuslopintas šiltas objektų atspalvis.
 • Jei fotografavimo aplinkoje yra keli apšvietimo šaltiniai, šiltas nuotraukos atspalvis gali būti ir neprislopintas.
 • Naudojant blykstę, spalvos atspalvis bus toks pats kaip ir nustačius [Automatinis baltos spalvos balansas].

[] Pasirenkamas baltos spalvos balansas

Pasirenkamas baltos spalvos balansas skirtas rankiniu būdu nustatyti konkrečiam šviesos šaltiniui fotografavimo vietoje pritaikytą baltos spalvos balansą. Šią procedūrą atlikite fotografavimo vietoje, kai apšviečia faktinis šviesos šaltinis.

 1. Nufotografuokite baltą objektą.

  • Nukreipkite fotoaparatą į lygų baltos spalvos objektą, kad balta spalva užpildytų visą ekraną.
  • Baltąjį objektą sufokusuokite rankiniu būdu ir fotografuokite nustatę standartinę ekspoziciją.
  • Galite pasirinkti bet kurią baltos spalvos balanso nuostatą.
 2. Pasirinkite [Fotografavimas: Custom White balance/Fotografavimas: Pasirenkamas baltos spalvos balansas].

 3. Importuokite baltos spalvos balanso duomenis.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite vaizdą, užfiksuotą atliekant 1 veiksmą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

   Pasirinkite [OK/Gerai], kad importuotų duomenis.

 4. Pasirinkite [Fotografavimas: White balance/Fotografavimas: Baltos spalvos balansas].

 5. Pasirinkite parinktį [Pasirenkamas].

Atsargiai

 • Jei 1 veiksmu gauta ekspozicija gerokai skiriasi nuo standartinės, nustatyti tinkamą baltos spalvos balansą gali nepavykti.
 • Negalima pasirinkti šių vaizdų: vaizdų užfiksuotų pasirinkus „Picture Style“ nuostatą [Monochrome/Vienspalvis], vaizdų su pritaikytu filtru prieš fotografuojant arba nufotografavus, apkirptų vaizdų arba vaizdų, užfiksuotų kitu fotoaparatu.
 • Gali būti rodomi vaizdai, kurių negalima naudoti nustatant.

Pastaba

 • Užuot fotografavę baltą objektą, galite fotografuoti pilką kortelę arba standartinį 18 % pilkumo reflektorių (galima nusipirkti prekybos vietose).

[] Spalvos temperatūra

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: White balance/Fotografavimas: Baltos spalvos balansas].

 2. Nustatykite spalvos temperatūrą.

  • Pasirinkite parinktį [Spalvos temperatūra].
  • Sukdami ratuką Ratukas, nustatykite pageidaujamą spalvos temperatūrą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Galima nustatyti nuo 2500K iki 10000K spalvos temperatūrą 100K žingsniu.

Atsargiai

 • Nustatinėdami dirbtinio šviesos šaltinio spalvos temperatūrą, jei reikia, nustatykite baltos spalvos balanso korekciją (purpurinės arba žalios spalvos poslinkį).
 • Kai nustatote tokią [Spalvos temperatūra] reikšmę, kuri buvo išmatuota parduotuvėje įsigytu spalvos temperatūros matuokliu, iš anksto padarykite kelis bandomuosius kadrus ir sureguliuokite nuostatą taip, kad būtų kompensuotas skirtumas tarp spalvos temperatūros matuoklio rodmens ir fotoaparato spalvos temperatūros rodmens.