Fotografavimas naudojant nuotolinį valdiklį

Fotografuodami nuotoliniu būdu, galite naudoti belaidį nuotolinį valdiklį BR-E1 arba nuotolinį jungiklį RS-60E3 (atitinkamai „Bluetooth“ ir laidinio ryšio; parduodami atskirai).

Belaidis nuotolinis valdiklis BR-E1

Galite fotografuoti būdami iki maždaug 5 metrų atstumu nuo fotoaparato. Susieję fotoaparatą ir BR-E1 (), nustatykite pavaros režimą [10 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas] ().

Naudojimo instrukcijas rasite BR-E1 naudotojo vadove.

Pastaba

  • Automatinio išsijungimo laikas gali pailgėti, kai fotoaparatas nustatytas fotografuoti naudojant nuotolinį valdiklį.
  • BR-E1 galima naudoti ir filmuojant ().

Nuotolinis jungiklis RS-60E3

Susiejus su fotoaparatu, jungiklis suteikia galimybę fotografuoti nuotoliniu būdu pasinaudojant laidine jungtimi.

Naudojimo instrukcijas rasite RS-60E3 naudotojo vadove.

  1. Atidarykite jungčių dangtelį.

  2. Įkiškite kištuką į nuotolinio valdymo jungtį.