Režimas „Panoraminis fotografavimas“

Fotografuodami panoraminį vaizdą, galite sulieti foną, kad sukurtumėte greičio pojūtį.

Prijunkite su režimu [] (Panning/Panoraminis vaizdas) suderinamą objektyvą, kad sumažintumėte objektų suliejimą ir jie būtų ryškūs ir aiškūs.

PatarimaiFotografavimo patarimai

 • Pasukite fotoaparatą, kad sektumėte judantį objektą.

  Kai fotografuodami sekate judantį objektą, fotoaparatą vedžiokite tolygiai. Kai AF tašką nustatote ant judančio objekto, kurį norite sufokusuoti, užrakto mygtuką nuspauskite iki pusės, pradėkite sukti fotoaparatą sekdami objektą, tada visiškai nuspauskite užrakto mygtuką, kad nufotografuotumėte. Po to objektą ir toliau sekite fotoaparatu.

 • Nustatykite fono judesio suliejimo lygį.

  Parinktyje [Effect/Efektas] galite nustatyti fono judesio suliejimo lygį. Siekdami ilgesnio išlaikymo ir didesnio fono judesio suliejimo aplink objektus, nustatykite parinktį [Effect: max/Efektas: maks.]. Jeigu objektas per daug sulietas, sumažinkite suliejimą nustatydami [Effect/Efektas] nuostatą [Effect: med/Efektas: vid.] arba [Effect: min/Efektas: min.].

Atsargiai

 • Dulkės gali būti labiau pastebimos vaizduose, nes lengviau sustabdyti diafragmą. Apsvarstykite galimybę prieš fotografuojant gauti dulkių šalinimo duomenis. ()
 • Informacijos apie objektyvus, suderinamus su režimu [], ieškokite „Canon“ svetainėje.
 • Išlaikymas yra ilgesnis. Dėl šios priežasties režimas „Panoraminis fotografavimas“ yra netinkamas, išskyrus tuos atvejus, kai fotografuodami vedžiojate fotoaparatą horizontaliai.
 • Numatytoji nuostata yra [Nepertraukiamas fotografavimas mažu greičiu].
 • Fotografavimas su blykste negalimas.
 • Nors objektyvo IS funkcija pritaikoma vaizdams, užfiksuotiems objektyvais, palaikančiais režimą [], fotografuojant, ekrane efektas nerodomas. (IS ir objekto suliejimo korekcija suaktyvinamos kai fotografuojama, neatsižvelgiant į objektyvo IS nuostatą.)
 • Su objektyvais, kurie nepalaiko režimo [], objekto suliejimas nesumažinamas, tačiau išlaikymas sureguliuojamas automatiškai, kad atitiktų nuostatą [Effect/Efektas].
 • Jūsų nurodytas panoraminio vaizdo efekto lygis negali būti laikomas, kai fotografuojama esant ryškiai šviesai (pvz., saulėtomis vasaros dienomis) arba kai fotografuojami lėtai judantys objektai.
 • Toliau nurodyti objektai arba fotografavimo sąlygos gali neleisti tinkamai koreguoti objekto suliejimą, kai naudojami objektyvai, palaikantys režimą [].

  • Mažo kontrasto objektai.
  • Prastai apšviesti objektai.
  • Intensyviu foniniu apšvietimu apšviesti arba šviesą atspindintys objektai.
  • Pasikartojančios struktūros objektai.
  • Objektai su mažiau raštų arba vienspalviais raštais.
  • Atsispindintys objektai (pvz., stikle atsispindintys objektai).
  • Objektai, kurių dydis mažesnis už zoninio AF rėmelio dydį.
  • Keli objektai, judantys zoninio AF rėmelyje.
  • Objektai, judantys įvairiomis kryptimis ir nevienodais greičiais.
  • Objektai, kurie kartais juda nenuspėjamai (pvz., bėgikai, kurie bėgdami nuolat juda aukštyn ir žemyn).
  • Objektai, kurių greitis žymiai kinta (pvz., iš karto po pradinio judėjimo arba judant ties posūkiu).
  • Kai fotoaparatas juda per greitai ar per lėtai.
  • Kai fotoaparato vedžiojimas neatitinka objekto judėjimo.
  • Su ilgu objektyvo židinio nuotoliu.