Informacijos rodinys

Sparčiojo valdymo ekranas

Kūrybinės zonos režimais (kitų, ne fotografavimo funkcijų ekrano atveju)

 1. (1) AF metodas
 2. (2) AF veikimas
 3. (3) Pavaros režimas
 4. (4) Matavimo režimas
 5. (5) Vaizdo kokybė
 6. (6) Įrašomos filmuotos medžiagos dydis
 1. (7) Baltos spalvos balansas
 2. (8) „Picture Style“ sąranka
 3. (9) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 4. (10) Kūrybiniai filtrai
 5. (11) Nuotraukos vaizdo proporcijos

Fotografavimo funkcijų ekranas kūrybinės zonos režimais

 1. (1) Išlaikymas
 2. (2) Fotografavimo režimas*
 3. (3) Ekspozicijos kompensavimas / AEB nuostatos
 4. (4) Baltos spalvos balansas
 5. (5) „Picture Style“ sąranka
 6. (6) Baltos spalvos balanso korekcija
 7. (7) AF metodas
 8. (8) AF veikimas
 9. (9) Pavaros režimas
 1. (10) Diafragmos reikšmė
 2. (11) ISO jautrumas
 3. (12) Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste
 4. (13) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 5. (14) Matavimo režimas
 6. (15) Skirtingo baltos spalvos balanso serija
 7. (16) Vaizdo kokybė
 8. (17) Laikmatis

Šių funkcijų negalima nustatyti naudojantis sparčiuoju valdymu.

Filmų filmavimo metu

 1. (1) Fotografavimo režimas
 2. (2) AF metodas
 3. (3) Filmo laikmatis
 4. (4) Įrašomos filmuotos medžiagos dydis
 5. (5) Skaitmeninis artinimas
 1. (6) Filmų skaitmeninis stabilizavimas
 2. (7) Baltos spalvos balansas
 3. (8) „Picture Style“ sąranka
 4. (9) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 5. (10) Filmuotas vaizdas su miniatiūros efektu

Fotografavimo ekranas

Kaskart, paspaudus mygtuką INFO, ekrane pasikeis informacijos rodinys.

 • Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.
 1. (1) Baterijų lygis
 2. (2) Galima filmo įrašymo trukmė
 3. (3) Maksimali serija
 4. (4) Galimų kadrų skaičius / trukmė sekundėmis iki nufotografavimo naudojant laikmatį
 5. (5) Fotografavimo režimas / aplinkos piktograma
 6. (6) Tinklelis
 7. (7) AF metodas
 8. (8) AF veikimas
 9. (9) Pavaros režimas
 10. (10) Matavimo režimas
 11. (11) Vaizdo kokybė
 12. (12) Įrašomos filmuotos medžiagos dydis
 13. (13)Wi-Fi“ funkcija
 14. (14) Įspėjimas naudoti blykstę (mirksi) / blykstės parengtis (šviečia) / FE fiksavimas / didelės spartos sinchronizavimas
 15. (15) AE fiksavimas
 16. (16) Išlaikymas
 17. (17) Diafragmos reikšmė
 1. (18) AEB
 2. (19) AF taškas (1 taško AF)
 3. (20) Įspėjimas: rekomenduojama išjungti filmų skaitmeninį stabilizavimą
 4. (21) Histograma (skaistis / RGB)
 5. (22) Baltos spalvos balansas / baltos spalvos balanso korekcija
 6. (23) „Picture Style“ sąranka
 7. (24) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 8. (25) Kūrybiniai filtrai
 9. (26) Nuotraukos vaizdo proporcijos
 10. (27) Ekspozicijos imitavimas
 11. (28)Wi-Fi“ signalo stiprumas
 12. (29) ISO jautrumas
 13. (30) Paryškinto atspalvio pirmenybė
 14. (31) „Bluetooth“ funkcija
 15. (32) Ekspozicijos kompensavimas
 16. (33) Ekspozicijos lygio indikatorius
 17. (34) Lėktuvo režimas

Pastaba

 • Galite pasirinkti, kokia informacija turėtų būti rodoma paspaudus mygtuką INFO ().
 • Pakeitus nuostatas, laikinai gali būti rodomos kitos piktogramos.

Filmo įrašymo ekranas

Kaskart, paspaudus mygtuką INFO, ekrane pasikeis informacijos rodinys.

 • Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.
 1. (1) Išjungto garso įrašymo indikatorius
 2. (2) Filmo orientacijos informacija
 3. (3) Baterijų lygis
 4. (4) Galima filmo įrašymo trukmė / praėjusi įrašymo trukmė
 5. (5) Filmo įrašymo režimas
 6. (6) Tinklelis
 7. (7) AF metodas
 8. (8) Filmo laikmatis
 9. (9) Įrašomos filmuotos medžiagos dydis
 10. (10) Skaitmeninis artinimas
 11. (11) Filmų skaitmeninis stabilizavimas
 12. (12) „Movie Servo AF“
 13. (13) AE fiksavimas
 14. (14) Išlaikymas
 15. (15) Garso įrašymo lygio indikatorius (rankinė / linijinė įvestis)
 16. (16) Diafragmos reikšmė
 1. (17) Ekspozicijos kompensavimas
 2. (18) Įspėjimas dėl temperatūros
 3. (19) AF taškas (1 taško AF)
 4. (20) Histograma
 5. (21) Baltos spalvos balansas / baltos spalvos balanso korekcija
 6. (22) „Picture Style“ sąranka
 7. (23) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 8. (24) Filmuotas vaizdas su miniatiūros efektu
 9. (25)Wi-Fi“ signalo stiprumas
 10. (26) „Bluetooth“ funkcija
 11. (27) ISO jautrumas
 12. (28) Paryškinto atspalvio pirmenybė
 13. (29)Wi-Fi“ funkcija
 14. (30) Lėktuvo režimas

Atsargiai

 • Galite pasirinkti, kokia informacija turėtų būti rodoma paspaudus mygtuką INFO ().
 • Tinklelis ir histograma nerodomi filmuojant (o jei tuo metu rodomi, įrašant filmą, rodinys panaikinamas).
 • Pradėjus filmuoti, likusios filmavimo trukmės rodinys pakeičiamas vykdomo filmavimo laiko rodiniu.

Pastaba

 • Pakeitus nuostatas, laikinai gali būti rodomos kitos piktogramos.

Aplinkos piktogramos

Kai įjungtas fotografavimo režimas Išmanusis automatinis vaizdo režimas, fotoaparatas aptinka aplinkos tipą ir atitinkamai nustato visas nuostatas. Aptiktas aplinkos tipas rodomas ekrano viršutiniame kairiame kampe.

Objektas

Fonas

Žmonės Kiti objektai, ne žmonės Fono spalva
Judesys Gamtoje / lauke Judesys Arti
Skaistus Portretas (skaistus) Portretas, su judesiu (skaistus) Gamtoje / lauke (skaistus) Ne portretas, su judesiu (skaistus) Iš arti, ne portretas (skaistus) Pilka
Apšviestas foniniu apšvietimu Portretas (skaistus / foninis apšvietimas) Portretas, su judesiu (skaistus / foninis apšvietimas) Gamtoje / lauke (skaistus / foninis apšvietimas) Ne portretas, su judesiu (skaistus / foninis apšvietimas) Iš arti, ne portretas (skaistus / foninis apšvietimas)
Yra ir žydro dangaus Portretas (yra ir žydro dangaus) Portretas, su judesiu (yra ir žydro dangaus) Gamtoje / lauke (yra ir žydro dangaus) Ne portretas, su judesiu (yra ir žydro dangaus) Iš arti, ne portretas (yra ir žydro dangaus) Šviesiai mėlyna
Apšviestas foniniu apšvietimu Portretas (yra ir žydro dangaus / foninis apšvietimas) Portretas, su judesiu (yra ir žydro dangaus / foninis apšvietimas) Gamtoje / lauke (yra ir žydro dangaus / foninis apšvietimas) Ne portretas, su judesiu (yra ir žydro dangaus / foninis apšvietimas) Iš arti, ne portretas (yra ir žydro dangaus / foninis apšvietimas)
Saulėlydis *1 Ne portretas (saulėlydis) *1 Oranžinė
Prožektorius Portretas (prožektorius) Ne portretas (prožektorius) Iš arti, ne portretas (prožektorius) Tamsiai mėlyna
Tamsus Portretas (tamsus) Ne portretas (tamsus) Iš arti, ne portretas (tamsus)
Su trikoju Portretas (tamsus, naudojamas trikojis) *1 Gamta / laukas (tamsus/naudojant trikojį) *1
 • 1: Pasirinktų aplinkų piktogramos rodomos pagal tai, kokias aplinkas gali aptikti.

Atsargiai

 • Rodomos piktogramos gali neatitikti faktinės aplinkos, atsižvelgiant į aplinką, fotografavimo sąlygas, naudojamą objektyvą ir kitus faktorius.

Peržiūros ekranas

Nuotraukų pagrindinės informacijos rodinys

 1. (1)Wi-Fi“ funkcija
 2. (2)Wi-Fi“ signalo stiprumas
 3. (3) Baterijų lygis
 4. (4) Esamo vaizdo nr. / bendras vaizdų skaičius / rastų vaizdų skaičius
 5. (5) Lėktuvo režimas
 6. (6) Išlaikymas
 7. (7) Diafragmos reikšmė
 1. (8) Ekspozicijos kompensavimo dydis
 2. (9) „Bluetooth“ funkcija
 3. (10) Vertinimas
 4. (11) Vaizdo apsauga
 5. (12) Aplanko nr.-failo nr.
 6. (13) Vaizdo kokybė/ redaguotas vaizdas / apkirpimas
 7. (14) ISO jautrumas
 8. (15) Paryškinto atspalvio pirmenybė

Atsargiai

 • Galite pasirinkti, kokia informacija turėtų būti rodoma paspaudus mygtuką INFO ().
 • Jei vaizdas buvo nufotografuotas kitu fotoaparatu, gali nerodyti tam tikros fotografavimo informacijos.
 • Kitais fotoaparatais gali būti neįmanoma peržiūrėti šiuo fotoaparatu nufotografuotų vaizdų.

Nuotraukų išsamios informacijos rodinys

 1. (1) Išlaikymas
 2. (2) Fotografavimo režimas
 3. (3) Diafragmos reikšmė
 4. (4) Baltos spalvos balansas
 5. (5) Baltos spalvos balanso korekcijos dydis
 6. (6) Ekspozicijos kompensavimo dydis
 7. (7) Fotografavimo data ir laikas
 8. (8) Histograma (skaistis / RGB)
 9. (9) ISO jautrumas
 1. (10) Paryškinto atspalvio pirmenybė
 2. (11) Matavimo režimas
 3. (12) Fotografavimas su blykste / ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste dydis
 4. (13) „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)
 5. (14) „Picture Style“ sąranka / nuostatos
 6. (15) Vaizdo kokybė/ redaguotas vaizdas / apkirpimas
 7. (16) Failo dydis
 • Fotografuojant RAW+JPEG kokybės vaizdus, ekrane bus rodomas RAW vaizdo failo dydis.
 • Linijos, nurodančios vaizdo zoną, rodomos, jei vaizdai nufotografuoti nustačius vaizdo proporcijas () ir nustatyta RAW arba RAW+JPEG vaizdo kokybė.
 • Fotografuojant su blykste, nenustačius ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste, rodomas rodmuo [Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant be ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste].
 • [Vaizdai sukurti ir įrašyti atlikus apdorojimą] žymi kadrus su pritaikytais kūrybiniais filtrais arba vaizdus, įrašytus pakeitus jų dydį, apkirpus arba gautus užfiksavus filmuoto įrašo kadrus.

Filmų išsamios informacijos rodinys

 1. (1) Filmų peržiūra
 2. (2) Filmavimo režimas / fotofilmas
 3. (3) Filmo orientacijos informacija
 4. (4) Vaizdo dydis
 5. (5) Kadrų dažnis
 1. (6) Filmų skaitmeninis stabilizavimas
 2. (7) Įrašo trukmė
 3. (8) Įrašomos filmuotos medžiagos formatas
 4. (9) Filmo glaudinimo metodas
 • Kad būtų paprasčiau, praleidžiami elementų, kurie įtraukiami ir į nuotraukų pagrindinės / išsamios informacijos rodinius, paaiškinimai, kurie čia nerodomi.

Pastaba

 • Peržiūrint filmą vietoj parinkties [Sharpness/Ryškumas] (kuri rodoma dalyje [Picture Style/„Picture Style“ sąranka]) nuostatų [Fineness/Smulkumas] ir [Threshold/Slenkstis] rodoma „*, *“.