Filmo laikmatis

Filmuoti galima pradėti ir naudojant laikmatį.

  1. Pasirinkite [Fotografavimas: Movie self-timer/Fotografavimas: Filmo laikmatis].

  2. Pasirinkite parinktį.

  3. Filmuokite.

    • Kai paspausite filmavimo mygtuką, fotoaparatas supypsi ir parodo, už kiek sekundžių pradės filmuoti.

Pastaba

  • Norėdami atšaukti laikmatį, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.