Režimas „Maistas“

Kulinarijos fotografijai naudokite režimą [] (Food/Maistas). Nuotrauka bus ryški ir kelianti apetitą. Be to, atsižvelgiant į šviesos šaltinį, rausvi atspalviai bus prislopinti, jei fotografuojama kaitrinių lempučių šviesoje ir pan.

PatarimaiFotografavimo patarimai

  • Pakeiskite atspalvį.

    Gali būti reguliuojamas [Color tone/Atspalvis]. Norėdami sustiprinti maisto rausvą atspalvį, nustatykite link padėties [Warm tone/Šiltas atspalvis] (raudona), o jei jis atrodo pernelyg raudonas, nustatykite link padėties [Cool tone/Šaltas atspalvis] (mėlyna).

Atsargiai

  • Gali atrodyti nuslopintas šiltas objektų atspalvis.
  • Jei fotografavimo aplinkoje yra keli apšvietimo šaltiniai, šiltas nuotraukos atspalvis gali būti ir neprislopintas.
  • Fotografuojant su blykste, [Color tone/Atspalvis] persijungia į standartinę nuostatą.
  • Jei nuotraukoje yra keli asmenys, gali netinkamai atkurti odos atspalvį.