Laikmačio naudojimas

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Drive mode/Fotografavimas: Pavaros režimas].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • 10 sek. laikmatis/10 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas: fotografuokite po 10 sek.

   Galima fotografuoti ir naudojant nuotolinį valdymą ().

  • 2 sek. laikmatis/2 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas: fotografuokite po 2 sek.

   Galima fotografuoti ir naudojant nuotolinį valdymą ().

  • Laikmatis: nepertraukiamas: fotografuokite nepertraukiamai po 10 sek., kol užfiksuosite nurodytą kadrų skaičių

   Spauskite mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, kad nustatytumėte padarytinų kadrų skaičių (2–10). Neįmanoma fotografuoti naudojant nuotolinį valdiklį.

  • [10 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas] ir [2 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas] piktogramos rodomos, kai fotoaparatas susietas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu (parduodamas atskirai, ).
 3. Fotografuokite.

  • Sufokusuokite objektą ir iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.
  • Norėdami patikrinti veikimą, pažiūrėkite į laikmačio lemputę, klausykitės pypsėjimų arba ekrane stebėkite atbulinę skaičiuotę sekundėmis.
  • Likus maždaug 2 sek. iki nufotografavimo laikmačio lemputė mirksi dažniau.

Atsargiai

 • Pasirinkus [Laikmatis: nepertraukiamas], fotografavimo intervalas gali pailgėti esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms (priklauso nuo vaizdo kokybės, išorinės blykstės naudojimo ir kitų faktorių).

Pastaba

 • Parinktis [2 sek. laikmatis] gali būti naudojama fotografavimui pradėti neliečiant fotoaparato ir taip išvengti fotoaparato drebėjimo, kai jis pritvirtintas prie trikojo, pavyzdžiui, fotografuojant natiurmortus ar ilgo eksponavimo reikalaujančius kadrus.
 • Nufotografavus su laikmačiu, rekomenduojama peržiūrėti vaizdą () ir patikrinti, ar jis tinkamai sufokusuotas ir išeksponuotas.
 • Jei laikmatį naudojate tik fotografuodamiesi, taikykite fokusuotės fiksavimą () nutaikę fotoaparatą į objektą, esantį nuo fotoaparato panašiu atstumu, kaip ir Jūsų būsima stovėjimo vieta.
 • Norėdami atšaukti laikmatį, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 • Automatinio išsijungimo laikas gali pailgėti, kai fotoaparatas nustatytas fotografuoti naudojant nuotolinį valdiklį.