Režimas „Kūrybiniai filtrai“

Galite fotografuoti naudodami filtro efektus. Prieš fotografuojant galima peržiūrėti filtro efektus.

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį Kūrybiniai filtrai.

 2. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 3. Pasirinkite filtro efektą.

  • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pasirinkite filtro efektą (), po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Parodomas vaizdas su pritaikytu filtro efektu.
 4. Suderinkite efektą ir fotografuokite.

  • Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas ir pasirinkite piktogramą, esančią po [Creative filters/Kūrybiniai filtrai] (išskyrus Miniatiūros efektas/HDR meninis standartinis/HDR meninis ryškus/HDR meninis raiškus/HDR meninis reljefiškas).
  • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, suderinkite efektą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

Atsargiai

 • RAW ir RAW+JPEG vaizdo kokybė negalima. Kai nustatyta RAW vaizdo kokybė, vaizdai užfiksuojami PuikiDidelė vaizdo kokybe. Kai nustatyta RAW+JPEG vaizdo kokybė, vaizdai užfiksuojami nurodyta JPEG vaizdo kokybe.
 • Nepertraukiamo fotografavimo pasirinkti negalima, kai nustatyta [Grūdėtas nespalvotas], [Švelnus neryškumas], [„Fish-eye“ efektas], [Akvarelės efektas], [Žaislinio fotoaparato efektas] arba [Miniatiūros efektas].

Pastaba

 • Naudojant režimą [Grainy B/W/Grūdėtas nespalvotas], grūdėto vaizdo peržiūra kažkiek skirsis nuo vaizdo kadre.
 • Naudojant parinktis [Soft focus/Švelnus neryškumas] arba [Miniature effect/Miniatiūros efektas], suliejimo efekto peržiūra kažkiek skirsis nuo vaizdo kadre.
 • Histograma nerodoma.
 • Negalimas padidintas rodinys.
 • Kūrybinės zonos režimais kai kurios kūrybinio filtro nuostatos yra sparčiojo valdymo ekrane.

Kūrybinių filtrų charakteristikos

 • Grūdėtas nespalvotas

  Vaizdas pasidaro nespalvotas ir grūdėtas. Derindami kontrastą galėsite keisti nespalvoto vaizdo efektą.

 • Švelnus neryškumas

  Vaizdui suteikia minkštumo. Derindami vaizdo neryškumą galėsite keisti vaizdo minkštumo lygį.

 • „Fish-eye“ efektas

  Suteikiamas žuvies akies „Fish-eye“ objektyvu užfiksuojamas efektas. Vaizde bus pritaikyta cilindrinė deformacija.

  Pagal šio filtro efekto lygį pakinta aplink vaizdo periferiją apkirpta sritis. Kadangi šis filtro efektas padidina vaizdo centrą, atsižvelgiant į įrašytų pikselių skaičių, skiriamoji raiška centre gali sumažėti. Nustatinėdami šį filtro efektą, stebėkite, koks vaizdas gaunamas. Naudojamas vienas centre fiksuotas AF taškas.

 • Akvarelės efektas

  Suteikia nuotraukai akvarele piešto piešinio švelnumo. Derindami efektą galėsite pakeisti spalvos tankį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tamsioje aplinkoje ir naktį fotografuoto vaizdo gradacija gali būti netolygi, todėl jis gali atrodyti neįprastai, būti smarkiai iškraipytas.

 • Žaislinio fotoaparato efektas

  Spalvas pakeičia būdingomis žaisliniams fotoaparatams ir patamsina keturis vaizdo kampus. Norint pakeisti spalvos atspalvį, galima naudoti atspalvių parinktis.

 • Miniatiūros efektas

  Sukuria dioramos efektą.

  Fotografuojant nustačius numatytąją nuostatą, centras atrodys ryškus.

  Norėdami perkelti zoną, kuri turėtų būti ryški (aplinkos rėmelį), žr. Miniatiūros efekto derinimas. Kaip AF metodas naudojamas [1-point AF/1 taško AF]. Rekomenduojama fotografuoti suderinus AF tašką ir aplinkos rėmelį.

 • HDR meninis standartinis

  Nuotraukose išlieka daugiau detalių pereksponuotose ir šešėlyje esančiose srityse. Taikant sumažintą kontrastą ir plokštesnę gradaciją, galutinis vaizdas primena paveikslą. Objekto kraštai paryškinami šviesiais (arba tamsiais) pakraščiais.

 • HDR meninis ryškus

  Spalvos sodresnės nei pasirinkus nuostatą [HDR art standard/HDR meninis standartinis], o mažas kontrastas ir plokščioji gradacija sukurs į grafinį paveikslą panašų efektą.

 • HDR meninis raiškus

  Spalvos ypač sodrios, objektas paveiksle išsiskiria ryškumu, todėl nuotrauka atrodo kaip aliejiniais dažais tapytas paveikslas.

 • HDR meninis reljefiškas

  Spalvų sotis, skaistis, kontrastas ir gradacija sumažinami, kad vaizdas atrodytų plokščias ir nuotrauka atrodytų išblukusi ir sena. Objekto kontūrai paryškinami šviesiais (arba tamsiais) pakraščiais.

Atsargiai

 • Įspėjimai dėl [HDR meninis standartinis], [HDR meninis ryškus], [HDR meninis raiškus] ir [HDR meninis reljefiškas]

 • Vaizdo zona bus mažesnė nei fotografuojant kitais fotografavimo režimais.
 • Nufotografuoti vaizdai šiek tiek skirsis nuo ekrane rodomų filtro efekto peržiūrų.
 • Fotografuojant judančius objektus, dėl judėjimo galimi povaizdžiai arba tamsa aplink objektą.
 • Fotografuojant pasikartojančios struktūros objektus (groteles, dryžius ir pan.), plokščius bei vienspalvius objektus ir dėl fotoaparato drebėjimo smarkiai nesutampančius vaizdus, vaizdo sulygiavimas gali tinkamai neveikti.
 • Kai fotografuojate laikydami fotoaparatą rankose, pasistenkite išvengti fotoaparato drebėjimo.
 • Tokių objektų kaip dangaus ar baltų sienų vaizdo gradacija gali būti netolygi, todėl jie gali atrodyti neįprastai, gali būti labiau iškraipyti ar neįprastų spalvų.
 • Fotografuojant fluorescencinių arba LED lempų šviesa apšviestus vaizdus, apšviestų vietų spalva nuotraukoje gali būti nenatūrali.
 • Vaizdų įrašymas į kortelę užtrunka, kadangi nufotografavus, jie sutapdinami. Apdorojant vaizdus ekrane rodomas rodmuo BUSY ir fotografuoti nebus galima, kol nebus baigta apdoroti.
 • Fotografavimas su blykste negalimas.

Pastaba

 • Naudojant [HDR meninis standartinis], [HDR meninis ryškus], [HDR meninis raiškus] ir [HDR meninis reljefiškas], galima nufotografuoti didelio dinaminio diapazono vaizdus, kuriuose būtų išlaikytos detalės didelio kontrasto aplinkos pereksponuotose ir šešėlio srityse. Norint sukurti vieną vaizdą, kaskart fotografuojant užfiksuojami trys nuosekliai einantys kadrai, kurių skaistis skiriasi. Žr. įspėjimus, taikomus [HDR meninis standartinis], [HDR meninis ryškus], [HDR meninis raiškus] ir [HDR meninis reljefiškas].

Miniatiūros efekto derinimas

 1. Perkelkite aplinkos rėmelį.

  • Naudokite aplinkos rėmelį zonai, kuri turėtų būti ryški, nustatyti.
  • Paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas, kad įjungtumėte aplinkos rėmelio, kuris pasidaro oranžinės spalvos, perkėlimą. Kad pakeistumėte aplinkos rėmelio orientaciją, spauskite mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, kai orientacija yra horizontali, arba spauskite mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, kai orientacija yra vertikali.
  • Norėdami perkelti aplinkos rėmelį, sukite ratuką Ratukas arba spauskite mygtukus Mygtukas aukštyn Mygtukas žemyn Mygtukas Į kairę Mygtukas Į dešinę. Kad rėmelis vėl atsirastų centre, paspauskite mygtuką INFO.
  • Norėdami patvirtinti aplinkos rėmelio padėtį, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Po to nustatykite AF tašką.
 2. Jei reikia, perkelkite AF tašką ir fotografuokite.

  • AF taškas tampa oranžinis ir gali būti perkeltas.
  • Norėdami AF tašką perkelti į vietą, kurią reikia sufokusuoti, spauskite mygtukus Mygtukas aukštyn Mygtukas žemyn Mygtukas Į kairę Mygtukas Į dešinę.
  • Rekomenduojama suderinti AF tašką ir aplinkos rėmelį.
  • Norėdami grąžinti AF tašką atgal į ekrano centrą, paspauskite mygtuką INFO.
  • Norėdami patvirtinti AF taško padėtį, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.