M: Rankinis eksponavimas

Šiuo režimu galite nustatyti norimas išlaikymo ir diafragmos reikšmes. Norėdami įvertinti ekspoziciją, stebėkite ekspozicijos lygio indikatorių vaizdo ieškiklyje arba naudokitės parduotuvėse įsigyjamu eksponometru.

M reiškia rankinis (angl. „Manual“).

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M.

 2. Nustatykite ISO jautrumą ().

  • Norėdami nustatyti, paspauskite mygtuką /.
  • Pasirinkus režimą „ISO automatinis“, galima nustatyti ekspozicijos kompensavimą ().
 3. Nustatykite pageidaujamą išlaikymą.

  • Nustatykite sukdami ratuką Ratukas.
 4. Nustatykite pageidaujamą diafragmos reikšmę.

  • Paspauskite mygtuką Mygtukas aukštyn, kad pasirinktumėte diafragmos reikšmę, po to sukite ratuką Ratukas, kad nustatytumėte nuostatą.
 5. Sufokusuokite objektą.

  (1) Standartinės ekspozicijos rodyklė

  (2) Ekspozicijos lygio žymeklis

  • Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
  • Pagal ekspozicijos lygio žymeklį [] patikrinkite esamos ir standartinės ekspozicijos lygių skirtumą.
 6. Nustatykite ekspoziciją ir nufotografuokite.

  • Žiūrėkite į ekspozicijos lygio indikatorių ir nustatykite reikiamą išlaikymą bei diafragmos reikšmę.
  • [Mygtukas Į kairę] arba [Mygtukas Į dešinę] rodoma ekspozicijos lygio indikatoriaus galuose, jei lygis perkopia ±3 žingsnius nuo standartinės ekspozicijos.

Ekspozicijos kompensavimas nustačius „ISO automatinis“

Jei eksponuojant neautomatiškai nustatyta ISO jautrumo nuostata [AUTO/AUTOMATINIS], ekspozicijos kompensavimą () nustatykite taip:

 • [Fotografavimas: Expo.comp./AEB/Fotografavimas: Ekspozicijos kompensavimas/AEB]
 • Sukite valdymo žiedą laikydami nuspaustą iki pusės užrakto mygtuką ()

Atsargiai

 • Kai nustatyta nuostata „ISO automatinis“, ekspozicija gali būti ne tokia, kokios tikėjotės, nes ISO jautrumas yra derinamas siekiant užtikrinti standartinę ekspoziciją pagal jūsų nurodytą išlaikymo ir diafragmos reikšmę. Tokiu atveju nustatykite ekspozicijos kompensavimą.
 • Kai nustatyta nuostata „ISO automatinis“, ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste netaikomas, net jei nustatytas ekspozicijos kompensavimo dydis.

Pastaba

 • Kad būtų galima įjungti ir automatinio apšvietimo optimizatoriaus nurodymą M režimu, išvalykite varnelę [Varnelė] ties [Disable during man expo/Išjungti eksponavimo metu] skirtuke [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius] ().
 • Kai nustatyta nuostata „ISO automatinis“, galite paspausti mygtuką AE fiksavimas ir užfiksuoti ISO jautrumą.
 • Jei paspausite mygtuką AE fiksavimas ir perkomponuosite kadrą, ekspozicijos lygio indikatoriuje galėsite pamatyti ekspozicijos lygio skirtumą lyginant su tuo, kuris rodomas paspaudus mygtuką AE fiksavimas.