Filmo orientacijos informacijos keitimas

Galite rankiniu būdu pakeisti filmo orientacijos informaciją (kuri nulemia, kuri pusė nukreipta aukštyn).

  1. Pasirinkite [Peržiūra: Change mov rotate info/Peržiūra: Keisti filmo pasukimo informaciją].

  2. Pasirinkite filmą.

    • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite filmą, kurio orientacijos informaciją reikėtų pakeisti.
  3. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

    • Žiūrėdami į fotoaparato orientacijos piktogramą ekrano viršutiniame kairiajame kampe, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad nuodytumėte, kuri pusė turi būti viršuje.

Pastaba

  • Filmai fotoaparate rodomi horizontaliai neatsižvelgiant į parinkties [Sąranka: Add Filmasrotate info/Sąranka: Pridėti Filmaspasukimo informaciją] nuostatą ().