AF pagalbinio spindulio naudojimas

Galite įgalinti fotoaparato AF pagalbinio spindulio sužybsėjimą.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: AF-assist beam firing/Fotografavimas: AF pagalbinio spindulio naudojimas].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • [ON] Enable (Įjungti)

   Prireikus, įjungia AF pagalbinio spindulio išspinduliavimą.

  • [OFF] Disable (Išjungti)

   Prireikus, išjungia AF pagalbinio spindulio išspinduliavimą. Nustatykite, jei pageidaujate, kad neišspinduliuotų AF pagalbinio spindulio.