Failų numeravimas

Aplanke įrašytiems užfiksuotiems vaizdams priskiriami failų numeriai nuo 0001 iki 9999. Galite pakeisti vaizdo failų numeravimo būdą.

(Pavyzdys)

(1) Failo numeris

 1. Pasirinkite [Sąranka: File numbering/Sąranka: Failų numeravimas].

 2. Nustatykite elementą.

  • Pasirinkite [Numbering/Numeravimas].
  • Pasirinkite [Continuous/Nepertraukiamas] arba [Auto reset/Automatinė atstata].
  • Jei failų numeravimą norite pradėti nuo pradžių, pasirinkite [Manual reset/Rankinė atstata] ().
  • Pasirinkite [OK/Gerai], kad sukurtumėte naują aplanką ir failo numeris prasidės 0001.

Atsargiai

 • Kai failų skaičius aplanke Nr. 999 pasiekia 9999, fotografuoti nebegalima, net jei kortelėje dar yra laisvos vietos. Kai bus parodytas pranešimas pakeisti rodomą kortelę, perjunkite kitą kortelę.

Nepertraukiamas

Skirtas taikyti nepertraukiamą failų numeravimą neatsižvelgiant į kortelių perjungimus arba aplankų kūrimą

Net ir pakeitus kortelę arba sukūrus naują aplanką, failai numeruojami ta pačia seka iki 9999. Tai naudinga, kai norima iš kelių kortelių ar kelių aplankų įrašyti vaizdus, sunumeruotus nuo 0001 iki 9999, į vieną aplanką kompiuteryje.

Jei atsarginėje kortelėje arba esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, naujų vaizdų failų numeravimas gali tęstis nuo kortelėje arba aplanke išsaugotų vaizdų numeravimo pabaigos. Jei norite naudoti nepertraukiamą failų numeravimą, rekomenduojame kaskart naudoti naujai suformatuotą kortelę.

Failų numeravimas pakeitus kortelę

1 kortelė

2 kortelė

(1) Kitas nuoseklus failo numeris

Failų numeravimas sukūrus aplanką

1 kortelė

Automatinė atstata

Skirtas pradėti failų numeravimą nuo 0001 pakeitus korteles arba sukūrus aplankus

Pakeitus kortelę arba sukūrus naują aplanką, naujai įrašomų failų numeravimas pradedamas nuo 0001. Tai naudinga, kai norite sutvarkyti vaizdus pagal korteles arba aplankus.

Jei atsarginėje kortelėje arba esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, naujų vaizdų failų numeravimas gali tęstis nuo kortelėje arba aplanke išsaugotų vaizdų numeravimo pabaigos. Jei norite įrašyti vaizdus, kurių numeravimas prasidėtų nuo 0001, kaskart naudokite naujai suformatuotą kortelę.

Failų numeravimas pakeitus kortelę

1 kortelė

2 kortelė

(1) Failų numeravimas pradedamas iš naujo

Failų numeravimas sukūrus aplanką

1 kortelė

Rankinė atstata

Failų numeravimas pradedamas nuo 0001 arba naujame aplanke pradedama numeruoti failus nuo 0001

Rankiniu būdu atstačius failų numeravimą, automatiškai sukuriamas naujas aplankas ir į tą aplanką įrašytų vaizdų numeravimas pradedamas nuo 0001.

Tai naudinga, kai, pvz., pageidaujama naudoti skirtingus aplankus praėjusios ir esamos dienos nufotografuotiems vaizdams laikyti.