„Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)

Skaistį ir kontrastą galima koreguoti automatiškai, jei kadrai atrodo tamsūs arba kontrastas yra per mažas arba per didelis.

  1. Pasirinkite [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius].

  2. Nustatykite koregavimo parinktį.

Atsargiai

  • Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali padaugėti iškraipymų ir pasikeisti matoma vaizdo raiška.
  • Jei funkcijos „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius) poveikis pernelyg stiprus ir gauta nuotrauka nėra pageidaujamo skaisčio, nustatykite nuostatą [Low/Mažas] arba [Disable/Išjungti].
  • Jei pasirinkta bet kuri kita nuostata, o ne [Disable/Išjungti], ir norėdami patamsinti ekspoziciją taikote ekspozicijos kompensavimą arba ekspozicijos kompensavimą fotografuojant su blykste, gautas vaizdas vis tiek gali būti pernelyg skaistus. Jei norite, kad ekspozicija būtų tamsesnė, pasirinkite šios funkcijos nuostatą [Disable/Išjungti].
  • Pasirinkus nuostatą [High/Didelis], maksimali serija trumpesnė. Vaizdas į kortelę irgi įrašomas ilgiau.

Pastaba

  • Kad [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius] būtų galima nustatyti net ir M režimu, atlikdami 2 veiksmą paspauskite mygtuką INFO, kad išvalytumėte varnelę [INFO] ties [Disable during man expo/Išjungti rankinio eksponavimo režimu].