Apkirpimas

Galima apkirpti užfiksuotą JPEG vaizdą ir įrašyti jį kaip kitą vaizdą. Galima apkirpti tik JPEG vaizdus. RAW formato vaizdų apkirpti negalima.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Cropping/Peržiūra: Apkirpimas].

 2. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite apkirptiną vaizdą.
 3. Nustatykite apkirpimo rėmelį.

  • Tam, kad būtų rodomas apkirpimo rėmelis, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Bus apkirpta vaizdo sritis, kurią riboja apkirpimo rėmelis.
  • Apkirpimo rėmelio dydžio keitimas

   Kad pakeistumėte apkirpimo rėmelio dydį, paspauskite mygtuką Didinimas / mažinimas arba Rodyklė. Kuo mažesnis apkirpimo rėmelis, tuo labiau padidinamas apkirptas vaizdas.

  • Apkirpimo rėmelio vaizdo proporcijų ir orientacijos keitimas

   Sukdami ratuką Ratukas pasirinkite Apkirpimo rėmelio vaizdo proporcijos. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad pakeistumėte apkirpimo rėmelio vaizdo proporcijas.

  • Apkirpimo rėmelio perkėlimas

   Norėdami stumdyti rėmelį vertikaliai ir horizontaliai, spauskite mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemynMygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę. Pastumkite apkirpimo rėmelį taip, kad jis uždengtų pageidaujamą vaizdo sritį.

  • Pokrypio koregavimas

   Vaizdo pokrypį galite koreguoti iki ±10°. Sukdami ratuką Ratukas, pasirinkite Pokrypio korekcija, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Tikrindami pokrypį pagal tinklelį, sukite ratuką Ratukas, kad ištiesintumėte vaizdą. Atlikę koregavimą, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

 4. Patikrinkite apkirptiną vaizdo zoną.

  • Sukdami ratuką Ratukas, pasirinkite Apkirpimo sritis, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Pateikiama apkirptina vaizdo zona.

 5. Įrašykite.

  • Sukdami ratuką Ratukas, pasirinkite Apkirpti ir įrašyti, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Pasirinkite [OK/Gerai], kad įrašytumėte apkirptą vaizdą.
  • Pasitikslinkite paskirties aplanką ir vaizdo failo numerį, po to pasirinkite [OK/Gerai].
  • Jei norite apkirpti kitą vaizdą, pakartokite 2 – 5 veiksmus.

Atsargiai

 • Apkirpimo rėmelio padėtis ir dydis gali kisti atsižvelgiant į nustatytą pokrypio korekcijos kampą.
 • Įrašius apkirptą vaizdą, jo apkirpti ar pakeisti jo dydžio nebegalima.
 • Į apkirptą vaizdą neįtraukiama AF taško rodymo informacija () ir dulkių šalinimo duomenys ().