Fotografavimas naudojant įmontuotą blykstę

Įmontuojamą blykstę rekomenduojama naudoti, kai vaizdo ieškiklyje arba ekrane atsiranda piktograma [Blykstė], kai dieną fotografuojami objektai apšviečiami foniniu apšvietimu arba kai fotografuojama esant silpnam apšvietimui.

 1. Rankiniu būdu iškelkite blykstę.

  • Kūrybinės zonos režimais fotografuoti su blykste galima, kai iškelta blykstė.
  • Tol, kol blykstė įkraunama, ekrane rodoma [BUSY].
 2. Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.

  • Įsitikinkite, kad ekrane rodoma [Blykstė].
 3. Fotografuokite.

  • Sufokusavus objektą ir iki galo nuspaudus užrakto mygtuką, visada suveikia blykstė.
  • Baigę fotografuoti su įmontuota blykste, pirštais įspauskite ją į fotoaparato korpusą taip, kad užsifiksuotų.

PatarimaiFotografavimo patarimai

 • Kai aplink šviesu, sumažinkite ISO jautrumą.

  Jei vaizdo ieškiklyje mirksi ekspozicijos nuostata, sumažinkite ISO jautrumą.

 • Atjunkite objektyvo gaubtą. Nebūkite pernelyg arti fotografuojamo objekto.

  Jei prie objektyvo yra pritvirtintas gaubtas arba jei esate pernelyg arti fotografuojamo objekto, dėl užstojamos blykstės skleidžiamos šviesos vaizdo apačia gali atrodyti tamsi. Darydami svarbias nuotraukas peržiūrėkite vaizdą ir patikrinkite, ar nuotraukos apačia neatrodo nenatūraliai tamsi.

Atsargiai

 • Jei įmontuota blykstė visiškai neiškelta, nenaudokite jos.

Pastaba

 • Jei vaizdų apatinė dalis tamsi fotografuojant su superteleobjektyvu arba didelio skersmens objektyvais, apsvarstykite galimybę naudoti išorinę „Speedlite“ blykstę (parduodama atskirai, ).

Fotografavimas naudojant FE fiksavimą

Fotografuojant su blykste, dėl fono ar kitų faktorių objektai, esantys ekrano pakraštyje, gali būti skaistesni arba tamsesni. Tokiu atveju naudokite FE fiksavimą. Nustatę objekto skaisčiui tinkamą blykstės galingumą, galite pakeisti kadro kompoziciją (sukomponuoti kadrą taip, kad objektas būtų kadro krašte) ir jį nufotografuoti. Ši funkcija taip pat veikia ir fotografuojant su „Canon“ EL / EX serijos „Speedlite“ blykstėmis.

FE reiškia ekspozicija fotografuojant su blykste (angl. „Flash Exposure“).

 1. Rankiniu būdu iškelkite blykstę.

  • Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės ir įsitikinkite, kad ekrane rodoma [Blykstė].
 2. Sufokusuokite objektą.

 3. Paspauskite mygtuką AE fiksavimas ().

  • Nutaikykite taip, kad objektas atsirastų vaizdo ieškiklio centre, po to paspauskite mygtuką AE fiksavimas.
  • Blykstė išspinduliuoja išankstinį blyksnį ir išsaugo reikiamą fotografuojant blykstės galingumo lygį.
  • Ekrane atsiranda [].
  • Kas kartą paspaudus mygtuką AE fiksavimas išspinduliuojamas išankstinis blyksnis ir išsaugoma reikiama fotografuojant blykstės galia.
 4. Fotografuokite.

  • Suderinkite nuotraukos kompoziciją ir iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.

Atsargiai

 • Jei fotografuojami objektai per toli ir gausis tamsios nuotraukos, mirksi piktograma [Blykstė]. Prieikite arčiau prie objekto ir pakartokite 2–4 veiksmus.