„Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) (IS režimas)

Fotografuojant, objektyvo vaizdo stabilizavimo funkcija sumažina fotoaparato drebėjimą. Norėdami suaktyvinti objektyvo IS, kai naudojami IS objektyvai be IS jungiklio, nustatykite parinkties [IS mode/IS režimas] nuostatą [On/Įjungti] kaip nurodyta toliau. Atkreipkite dėmesį, kad nuostata [IS mode/IS režimas] nerodoma, kai naudojate IS objektyvus, kurie turi IS jungiklį. Tokiu atveju, nustačius objektyvo IS jungiklį į padėtį ON, aktyvinamas stabilizavimas objektyvu.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: IS (Image Stabilizer) mode/Fotografavimas: IS (Vaizdo stabilizatoriaus) režimas].

 2. Pasirinkite parinktį [IS mode/IS režimas].

  • [Off/Išjungti]

   Vaizdo stabilizavimas išjungiamas.

  • [On/Įjungti]

   Bus koreguojami fotoaparato drebėjimo padariniai.

Atsargiai

 • Kai kuriais atvejais, su tam tikrais objektyvais gali nepakankamai stabilizuoti.

Pastaba