Filmų peržiūra

 1. Įjunkite peržiūros režimą.

  • Paspauskite mygtuką Peržiūra.
 2. Pasirinkite filmą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite filmą, kurį norite peržiūrėti.
  • Vieno vaizdo rodinyje, viršutiniame kairiame ekrano kampe rodoma piktograma [SETFilmo failai] žymi filmą.
  • Rodyklės rodinyje, miniatiūros kairiajame krašte rodoma perforuota juosta žymi filmą. Filmų iš rodyklės rodinio atkurti negalima, todėl paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas ir įjunkite vieno vaizdo rodymą.
 3. Kai įjungtas vieno vaizdo rodymas, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.

 4. Pasirinkite parinktį [Filmų peržiūra].

  (1) Garsiakalbis

  • Pradedama filmo peržiūra.
  • Peržiūrą galite sustabdyti ir į ekraną išvesti filmų peržiūros skydelį paspausdami mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Norėdami tęsti peržiūrą, paspauskite mygtuką dar kartą.
  • Peržiūros metu paspaudus mygtuką Mygtukas Į dešinę, peršokama pirmyn maždaug 4 sek. Analogiškai, paspaudus mygtuką Mygtukas Į kairę, peršokama atgal maždaug 4 sek.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn sureguliuokite garsą (net ir peržiūros metu).

Filmų peržiūros skydelis

Elementas Peržiūros veiksmai
Peržiūra Leisti Paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, įjungiama filmų peržiūra ir peržiūros sustabdymas.
Sulėtintas vaizdas Sulėtintas vaizdas Sulėtinto vaizdo greitį reguliuokite spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę. Sulėtinto vaizdo greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Peršokti atgal Peršokti atgal Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, grįžtama maždaug 4 sek. atgal.
Ankstesnis kadras Ankstesnis kadras Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, rodomas ankstesnis kadras. Laikant paspaustą mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas greitai sukamas atgal.
Tolesnis kadras Tolesnis kadras Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas rodomas po vieną kadrą. Laikant paspaustą mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas greitai sukamas pirmyn.
Peršokti pirmyn Peršokti pirmyn Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, peršokama maždaug 4 sek. pirmyn.
Redaguoti Redaguoti Atsiveria redagavimo ekranas ().
Kadro užfiksavimas Kadro užfiksavimas Galima naudoti, kai peržiūrimi 4K filmai arba 4K fotofilmai. Suteikia galimybę užfiksuoti esamą kadrą ir įrašyti jį kaip JPEG nuotrauką ().
Foninė muzika Foninė muzika Galima leisti vaizdo įrašą su pasirinkta fonine muzika ().
Nurodyta padėtis Peržiūros vieta
mm’ ss” Peržiūros trukmė (minutės: sekundės)
Garsumas Garsumas Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn reguliuokite garsiakalbių garsumą ().

Suvestinės filmų peržiūros skydelis

Elementas Peržiūros veiksmai
Peržiūra Leisti Paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, įjungiama filmų peržiūra ir peržiūros sustabdymas.
Sulėtintas vaizdas Sulėtintas vaizdas Sulėtinto vaizdo greitį reguliuokite spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę. Sulėtinto vaizdo greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Peršokti atgal Ankstesnis klipas Parodomas pirmasis ankstesnio klipo kadras.
Ankstesnis kadras Ankstesnis kadras Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, rodomas ankstesnis kadras. Laikant paspaustą mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas greitai sukamas atgal.
Tolesnis kadras Tolesnis kadras Kaskart paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas rodomas po vieną kadrą. Laikant paspaustą mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, filmas greitai sukamas pirmyn.
Peršokti pirmyn Kitas klipas Parodomas pirmasis kito klipo kadras.
Ištrinti klipą Ištrinti klipą Ištrinamas dabartinis klipas.
Redaguoti Redaguoti Atsiveria redagavimo ekranas ().
Foninė muzika Foninė muzika Galima leisti vaizdo įrašą su pasirinkta fonine muzika ().
Nurodyta padėtis Peržiūros vieta
mm’ ss” Peržiūros trukmė (minutės: sekundės)
Garsumas Garsumas Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn reguliuokite garsiakalbių garsumą ().

Atsargiai

 • Kai filmų peržiūros metu () fotoaparatas sujungtas su televizoriumi, garsumą reguliuokite televizoriaus valdikliais, nes garsumo negalima reguliuoti spaudant mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn.
 • Filmo peržiūra gali nutrūkti, jei per mažas kortelės skaitymo greitis arba filmų failuose yra sugadintų kadrų.

Pastaba

 • Norėdami peršokti atgal arba pirmyn į ankstesnio ar kito klipo pradžią filmuotos suvestinės peržiūros metu, paspauskite mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę į kairę arba į dešinę.