Aplanko nuostatos

Galite laisvai sukurti ir pasirinkti aplanką, kuriame įrašyti nufotografuotus vaizdus.

Aplanko kūrimas

 1. Pasirinkite [Sąranka: Select folder/Sąranka: Pasirinkti aplanką].

 2. Pasirinkite parinktį [Create folder/Sukurti aplanką].

 3. Pasirinkite [OK/Gerai].

Aplanko pasirinkimas

 • (1) Aplanko pavadinimas
 • (2) Vaizdų skaičius aplanke
 • (3) Mažiausias failo numeris
 • (4) Didžiausias failo numeris
 • Aplanko pasirinkimo ekrane pasirinkite norimą aplanką.
 • Užfiksuoti vaizdai įrašomi pasirinktame aplanke.

Pastaba

 • Aplankai

 • Aplanke gali būti iki 9999 vaizdų (failo Nr. 0001–9999). Aplankui prisipildžius, bus sukurtas naujas aplankas, kurio numeris bus vienetu didesnis nei ankstesniojo. Be to, naujas aplankas automatiškai sukuriamas ir tuo atveju, jei yra atliekama rankinė atstata (). Gali būti sukurti aplankai, su numeriais nuo 100 iki 999.
 • Aplankų kūrimas kompiuteriu

 • Ekrane esant atvertai kortelei, sukurkite naują aplanką pavadinimu „DCIM“. Atverkite DCIM aplanką ir sukurkite jame tiek aplankų, kiek reikia vaizdams įrašyti ir sutvarkyti. „100ABC_D“ yra būtinas aplankų pavadinimų formatas: trys pirmieji skaitmenys turi būti aplanko numeris nuo 100 iki 999. Penkių simbolių grupę gali sudaryti didžiosios, mažosios raidės nuo A iki Z, skaitmenys ir pabraukimo ženklas „_“. Tarpų pavadinime būti negali. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dviejų aplankų pavadinimuose negali būti vienodų trijų skaitmenų derinių (pvz., „100ABC_D“ ir „100W_XYZ“), net jei likę penki pavadinimo simboliai yra skirtingi.